พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตก รับหิ้วสนามอ่านเล่น ช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

265.00 บาท

251.75 บาท

"คุณประหยัดไป 13.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

หนังสือ พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5 เล่มนี้ ทีมผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อนําไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบได้จัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และยังได้เพิ่มแนวข้อสอบใหม่เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการทดสอบระดับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการสํารวจความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ ปี 2543 (PISA 2000) โครงการนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ สามปีเพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาระดับประเทศอาเซียน

ดังนั้น ทีมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในประเทศไทย โดยเตรียมแนวข้อสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสอบวัดผลและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะของนักเรียนได้ในอนาคต

ผศ.ชาญ ธัญพิทยากุล, อ.ฐานิษฐ์ พงศ์โสภานันท์, อ.สัจจาวุฒิ รอดสําราญ, อ.จักรภพ เมืองสุวรรณ์


สารบัญ : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ
  • แนวข้อสอบคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว