ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

สารคดียอดเยี่ยมโดย จันตรี ศิริบุญรอด
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

“นับแต่ชนชาวฟินิเชียนออกล่องเรือเพื่อการค้าและการแสวงหาในยุคต้น ถึงการค้นพบแผ่นดินใหม่ ๆ โลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปของบรรดานักเดินทาง ผู้ที่ไม่เพียงแค่ต้องมีหัวใจแสวงหาเท่านั้น หากต้องมุ่งมั่นบากบันและเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จและการได้รู้จักโลกใบที่เราดํารงอยู่อย่างจริงแท้แน่นอน... ผลงานของนักเขียนชื่อดัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”


สารบัญ : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

  • ภาคหนึ่ง
  • ในโลกเก่าขนาดเล็ก
  • เกาะแห่งสัตว์ร้ายมิโนทอร์
  • นักเดินทางเรือรุ่นแรกชาวฟินิเชียน
  • โลกเรานี้แบนราบหรือ
  • เบื้องหลังเสาหินเฮอร์คิวลีส
  • ภาคสอง
  • คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
  • บาร์โธโลมิว ไดแอซ สำรวจแหลมพายุ
  • วาสโก ดา กามา ไปสู่อินเดีย
  • การเดินเรืออ้อมโลกของแมกเจลแลน
  • กัปตันคุก สำรวจมหาสมุทรแปซิฟิก
  • ฯลฯ


รีวิวโดยนักเขียน : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

ในการจัดทําหนังสือ “ผู้พบแผ่นดิน” นี้ ข้าพเจ้าได้นําเรื่องราว โดยเฉพาะบุคคลที่ได้รู้จักกันดี และมีผลงานเด่นอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ เพราะถ้าจะนํานักสํารวจ และผู้พบแผ่นดินทุกคนมาเขียนอย่างละเอียดแล้วจะเป็นเรื่องยาวมาก และต้องพิมพ์เป็นเล่มใหญ่ๆ หลายเล่มจึงจะหมด ซึ่งข้าพเจ้าเองก็คิดอยู่ว่า อยากจะทําหนังสือชุดนี้โดยสมบูรณ์สักชุดหนึ่ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตามห้องสมุดทั่วไป ซึ่งก็คิดว่าเป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นภาษาไทยแล้ว เด็กๆ ย่อมสามารถอ่านและเข้าใจได้ มีสารคดีที่เด็กๆ ควรทราบอีกมากมายหลายเรื่อง ที่ควรจะเรียบเรียงออกจากตํารับตําราต่างประเทศ แต่ก็ไม่ใคร่มีผู้ใดจัดแปล และเรียบเรียงขึ้น จึงทําให้เด็กๆ ได้ขาดหนังสือดีๆ ที่จะอ่านไป ความรอบรู้จะอยู่ในวงจํากัดสําหรับผู้ที่รู้ภาษาต่างประเทศเท่านั้น มิได้กระจายไปทั่วถึงเด็กๆ

ข้าพเจ้าคิดว่า การที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้น ก็เพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้อ่านเรื่องราวที่สร้างความกระตือรือร้นขึ้นในจิตใจ และความรอบรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์บ้างตามสมควร กระนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เร่งรีบเกินไป การเขียนถึง 3 เล่มต่อเนื่องกัน จึงกลายเป็นเล่มเดียว และดูจะหนามาก

จันตรี ศิริบุญรอดรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

สํานักพิมพ์ศรีปัญญา มีความตั้งใจที่จะนําผลงานอันทรงค่าของ จันตรี ศิริบุญรอด กลับมาจัดพิมพ์ใหม่เพื่อแนะนําแก่นักอ่านรุ่นใหม่ได้รู้จัก และนักอ่านรุ่นเก่าได้หวนระลึกความทรงจํากันอีกครั้ง โดยจัดพิมพ์ผลงานเล่มแรกในนามสํานักพิมพ์ศรีปัญญาด้วย งานสารคดีอันน่าสนใจคือ ผู้พบแผ่นดิน เล่มนี้

หนังสือสารคดี “ผู้พบแผ่นดิน” ผลงานของจันตรี ศิริบุญรอด เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกโดยสํานักพิมพ์อุดมศึกษา ใน พ.ศ. 2508 และในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ก็นับว่าเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 โดยในชั้นต้น จันตรีได้แสดงในคําปรารภในการจัดพิมพ์เอาไว้ว่า จะเขียนงานชุดนี้ออกมา 3 เล่ม โดยหวังใจไว้ว่าจะทําออกมาเป็นหนังสือชุด

โดยหวังว่างานชุดนี้จะเป็นงานที่เก็บเป็นหลักทางความรู้ไว้ในห้องสมุดทั่วไป หากแต่เมื่อดําเนินการไปแล้วในสุดท้ายก็รวบรวมและจัดพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเดียว โดยปรากฏในนาม “ผู้พบแผ่นดิน” ซึ่งเนื้อหาว่าด้วย เรื่องการผจญภัยของบรรดานักสํารวจของโลก โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลแรกๆ ที่เริ่มออกเดินทางและรู้จักแผ่นดินใหม่ๆ ซึ่งปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์โลก มาจนถึงนักสํารวจร่วมสมัยที่เปิดเผยดินแดนแห่งแอนตาร์กติก

หากย้อนกลับไปพิจารณาว่างานเหล่านี้เกิดขึ้นมานับแต่ พ.ศ. 2508 เป็นอย่างต่ำแล้ว ก็ย่อมต้องชื่นชมจันตรีว่าในห้วงเวลานั้น เขานับเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่มีมุมมองที่ทันสมัย และรู้จักนําความรู้ที่ก้าวหน้านั้นมานําเสนอและเปิดโลกทัศน์แก่นักอ่านของเขาได้อย่างดีและน่าชื่นชมยิ่ง

สำนักพิมพ์ศรีปัญญาข้อมูลเพิ่มเติม : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ผู้พบแผ่นดิน : The Explorers ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว