คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

เจาะเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบ เจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

280.00 บาท

266.00 บาท

"คุณประหยัดไป 14.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

ชุดคู่มือเตรียมสอบครู กศน. ตําบล สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน เป็นผู้จัดทําได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยภายในเล่มประกอบด้วยสรุปเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบ พร้อมเจาะข้อสอบพร้อมคําเฉลยอธิบายเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ เนื้อหาประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนน 75 คะแนน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนน 75 คะแนน)

ฝ่ายวิชาการ

 


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

  • นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
  • การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
  • การจัดทำฐานข้อมูล

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER  
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
  • TOEFL, TOEIC, IELTS 
  • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล