คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

เจาะเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติ เจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำอธิบาย เพื่อให้ผู้สอบเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

ชุดคู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติและความรู้ที่กําหนดในการสอบแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคําเฉลยอธิบาย มาจัดทําเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ด้านธุรการและระเบียบงานสารบรรณ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

  • ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง
   • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  • ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน
   • ความหมายของแรงงาน
   • สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
  • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
   • แนวข้อสอบ งานธุรการ
  • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
   • แนวข้อสอบ ระเบียบนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมแนวข้อสอบ
   • แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานแรงงาน