เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยการเจาะข้อสอบโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ชุดเจาะข้อสอบ สําหรับตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงของทีมงาน เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สําหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ โดยในเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการเจาะข้อสอบทั้งเล่มทางสถาบันได้จัดทําอีกปกหนึ่งเป็นชุดเจาะข้อสอบโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทําข้อสอบ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
  • แนวข้อสอบพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
  • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  • แนวข้อสอบการขอคืนอากร
  • แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วินัยและการรักษาวินัย
  • แนวข้อสอบข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
  • แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER  
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
  • TOEFL, TOEIC, IELTS 
  • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ