คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

เจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่สอบมีความพร้อมในการทำข้อสอบ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรง โดยทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิชาการ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

  • ประวัติกรมเจ้าท่า นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ความรู้เกี่ยวกับธุรการ
  • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
   • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ชุดที่ 1
   • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ชุดที่ 2
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

?
 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า