การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ปัจจุบันฟัซซีลอจิกได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การตัดสินใจ การพยากรณ์ รวมไปถึงงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ มากมาย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

150.00 บาท

142.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) คือการสร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีการเลียนแบบ การคิด การเรียนรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ ฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) หรือความหมายในภาษาไทยว่า "ตรรกะแบบคลุมเครือ" นับเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการดังกล่าว ปัจจุบันฟัซซีลอจิกได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การตัดสินใจ การพยากรณ์ รวมไปถึงงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ มากมาย

สำหรับหนังสือ การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก เล่มนี้ เป็นการให้ความหมายสำคัญกับการนำฟัซซีลอจิกไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมควบคุม โดยผู้เขียนได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การสอน การทำวิจัย เอกสาร หนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งภายในเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท

พรจิต ประทุมสุวรรณ


สารบัญ : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ฟัซซีลอจิก
  • บทที่ 3 ความสัมพันธ์แบบฟัซซีลอจิก
  • บทที่ 4 การให้เหตุผลแบบฟัซซี
  • บทที่ 5 ระบบกฎแบบฟัซซี
  • บทที่ 6 กลไกการอนุมานแบบฟัซซี
  • บทที่ 7 ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแบบ PID

เนื้อหาปกหลัง : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

ปัจจุบันเทโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมได้นำเอาฟัซซีลอจิกหรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้สถาบันการศึกษาบรรจุหัวข้อดังกล่าวไว้ในหลายหลักสูตร เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ดังนั้น หนังสือ การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก เล่มนี้จึงเอื้อประโยชน์กับนักศึกษา วิศวกร รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องและสนใจในเทคโนโลยีควบคุมสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0ข้อมูลเพิ่มเติม : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก