การแบ่งเขตพื้นที่ตามภูมิประเทศ

 • ผู้เขียน : icorn
 • สำนักพิมพ์ : icorn
 • ประเภทของสินค้า : E-Books
 • บาร์โค้ด : 9000051986
หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการระบบบริหารผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมท้องถิ่น โดยผู้อ่านจะได้เริ่มต้นการอ่านตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศ ผ่าน การแบ่งเขตภูมิประเทศตามเขตการปกครองทางราชการของหน่วยงานรัฐ และ การกำหนดขอบเขตการทำการตลาดแบบสุ่มตัวอย่าง (Direct Mail) พร้อมเป็นส่วนเสริมการจัดการคลังสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่สร้างอาชีพจากแผนธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาล สนับสนุนส่งเสริม ให้มีรายได้ตามสวัสดิการ หรือ ตามการสงเคราะห์ โดยผู้เขียนคาดหวังว่าการจัดการดำเนินงานคลังสินค้าของผู้อ่านจะสามารถทำได้ดีขึ้น หรือ อย่างน้อย ทำให้มีการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้อ่านในการได้เข้าถึงบริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า ซึ่งผู้อ่านสามารถนำพื้นที่ที่กำหนดไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ตามความสามารถในการสื่อสารช่องทางการตลาดแบบร่วมสมัยได้ตรงจุด ไม่ว่าแบบปูพรม (All) หรือ แบบเจาะจง (Each) พื้นที่เป้าหมายในการทำการตลาดโดยตรงเพื่อการขนส่งนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไปยังกลุ่มลูค้าของผู้อ่านได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เริ่มต้นทำงาน
จำนวน :

1

629.00 บาท

51.00 บาท

"คุณประหยัดไป 578.00 บาท (91.89 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการระบบบริหารผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมท้องถิ่น โดยผู้อ่านจะได้เริ่มต้นการอ่านตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศ ผ่าน การแบ่งเขตภูมิประเทศตามเขตการปกครองทางราชการของหน่วยงานรัฐ และ การกำหนดขอบเขตการทำการตลาดแบบสุ่มตัวอย่าง (Direct Mail) พร้อมเป็นส่วนเสริมการจัดการคลังสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่สร้างอาชีพจากแผนธุรกิจที่รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาล สนับสนุนส่งเสริม ให้มีรายได้ตามสวัสดิการ หรือ ตามการสงเคราะห์ โดยผู้เขียนคาดหวังว่าการจัดการดำเนินงานคลังสินค้าของผู้อ่านจะสามารถทำได้ดีขึ้น หรือ อย่างน้อย ทำให้มีการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้อ่านในการได้เข้าถึงบริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า ซึ่งผู้อ่านสามารถนำพื้นที่ที่กำหนดไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ตามความสามารถในการสื่อสารช่องทางการตลาดแบบร่วมสมัยได้ตรงจุด ไม่ว่าแบบปูพรม (All) หรือ แบบเจาะจง (Each) พื้นที่เป้าหมายในการทำการตลาดโดยตรงเพื่อการขนส่งนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์วิสาหกิจไปยังกลุ่มลูค้าของผู้อ่านได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เริ่มต้นทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว