ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา ไม่มีปรากฏการณ์เรื่องใดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจะพร้อมใจกันยืนยันในความสำเร็จมากเท่ากับอาเซียน และไม่มีกรอบและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศอันใดที่รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศในภูมิภาคจะแสดงท่าทีว่ามีความร่วมใจที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเป็นสถาบันเท่ากับอาเซียน แต่อาเซียนสำเร็จจริงไหม อาเซียนสร้างความแตกต่างที่เป็นผลสำเร็จในเรื่องใดขึ้นมาบ้าง ผลประโยชน์อันเกิดจากความสำเร็จของอาเซียนตกอยู่ที่ใคร และเมื่ออาเซียนขยายตัวออกจากกรอบการเป็นสมาคมของความร่วมมือระหว่างรัฐมาเป็นประชาคมเพื่อความร่วมมือระหว่างประชาชนภายในภูมิภาคด้วย ความรู้ความเข้าใจว่าอาเซียนทำงานอย่างไร กรอบหลักการและกลไกรองรับต่าง ๆ ของอาเซียนเปิดโอกาสเพียงใดให้แก่ประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมมือกันผลักดันความเปลี่ยนแปลง ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้ เพราะถ้าหากปราศจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องเหล่านี้ในสังคมวงกว้างเสียแล้ว ประชาชนก็ยังไม่สามารถเป็นเจ้าของอาเซียน และอาเซียนก็ยังไม่เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างประชาชนได้จริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนเพื่อผลักดันให้เป้าหมายของการสร้างประชาคมที่ให้ความสำคัญกับคนภายในรัฐดังที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน มีความเป็นไปได้เป็นผลพวงจากการจัดรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมที่สถานีวิทยุจุฬาฯ ระหว่างปี ค.ศ.2014-2015 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2015 ผู้เขียนได้ปรับแก้สำนวนพูดมาเป็นภาษาเขียนแต่ยังคงรักษาความเรียบง่ายและไม่เน้นภาษาวิชาการมากจนเกินไป โดยจัดแบ่งเป็น 3 ภาค ซึ่งผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านอย่างต่อเนื่องเพราะในแต่ละบทจะเป็นการพิจารณาแยกแต่ละประเด็น ได้แก่ ภาคที่ 1 ว่าด้วยอาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาค ภาคที่ 2 ว่าด้วยประเทศคู่เจรจาและความเป็นแกนกลางของอาเซียน และภาคที่ 3 ประเด็นปัญหาในการบูรณาการอาเซียน

ดร.ปราณี ทิพรัตน์


สารบัญ : ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

  • ภาคที่ 1 อาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาค
  • ภาคที่ 2 ประเทศคู่เจรจาและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
  • ภาคที่ 3 ประเด็นปัญหาในการบูรณาการอาเซียน

เนื้อหาปกหลัง : ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา มีงานวิจัยทางวิชาการจำนวนไม่น้อยที่เน้นการวิเคราะห์หรือประเมินความสำเร็จและอุปสรรคการก้าวสู่ประชาคมทั้งสามเสาหลัก แต่งานวิชาการในลักษณะที่เข้าถึงประชาชนและครอบคลุมทั้งสามมิติยังคงเป็นที่ต้องการ ผลงานชิ้นนี้เป็นความพยายามของ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ผู้ซึ่งได้ศึกษา ค้นคว้า สอนและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนมาป็นเวลากว่าสามทศวรรษ ที่มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้อย่างครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อสิ้นปี ค.ศ.2015 และในประเด็นความสำเร็จและข้อท้าทายในแต่ละเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชูข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว