Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หนังสือ Maths Test Problems เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม และความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสำเร็จตามความคิดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

124.00 บาท

117.80 บาท

"คุณประหยัดไป 6.20 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หนังสือชุด "Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5" เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ ข้อมูล และความน่าจะเป็น ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ลักษณะสำคัญของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • ชุดที่ 1 บอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจำนวนนับ และนำไปใช้ (ค 1.3 ป.6/1)
  • ชุดที่ 2 ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ (ค 1.4 ป.6/1)
  • ชุดที่ 3 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ (ค 1.2 ป.6/2)
  • ชุดที่ 4 การหา ห.ร.ม และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ (การหาตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ) (ค 1.4 ป.6/2)
  • ชุดที่ 5 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ (การหา ห.ร.ม.) (ค 1.4 ป.6/2)
  • ชุดที่ 6 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ (ค 1.4 ป.6/2)
  • ชุดที่ 7 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ (โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.) (ค 1.4 ป.6/2)
  • ชุดที่ 8 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ค 1.1 ป.6/2)
  • ชุดที่ 9 การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (ค 1.2 ป.6/1)
  • ชุดที่ 10 การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ (ค 1.2 ป.6/1)


ข้อมูลเพิ่มเติม : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว