Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หนังสือ Maths Test Problems เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม และความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสำเร็จตามความคิดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

115.00 บาท

109.25 บาท

"คุณประหยัดไป 5.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หนังสือชุด "Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5" เป็นหนังสือชุดข้อสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามสาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ ข้อมูล และความน่าจะเป็น ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ลักษณะสำคัญของหนังสือชุดนี้ ประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยให้นักเรียนได้ทบทวนการทำข้อสอบก่อนสอบจริง พร้อมเฉลยทุกข้อทุกตอน เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเอง

วิจิตร เพชรแดง


สารบัญ : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • ชุดที่ 1 หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ (ค 1.1 ป.5/2)
  • ชุดที่ 2 การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน (ค 1.3 ป.5/1)
  • ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร (ค 1.2 ป.5/3)
  • ชุดที่ 4 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (ค 1.2 ป.5/3)
  • ชุดที่ 5 แบบรูปของจำนวน (ค 4.1 ป.5/1)
  • ชุดที่ 6 ชนิดของมุม (ค 2.1 ป.5/4)
  • ชุดที่ 7 การวัดขนาดของมุม (ค 2.1 ป.5/4)
  • ชุดที่ 8 การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ (ค 3.2 ป.5/1)
  • ชุดที่ 9 การสร้างเส้นขนานให้ห่างจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก (ค 3.2 ป.5/3)
  • ชุดที่ 10 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน (ค 5.1 ป.5/2)


ข้อมูลเพิ่มเติม : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Maths Test Problems ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว