รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น

รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่น มีรูปแบบเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียง และมีความเป็นเอกลักษณ์
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

28.00 บาท

26.60 บาท

"คุณประหยัดไป 1.40 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น

รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น

หนังสือ "ภาษาถิ่น" เล่มนี้ อยู่ในชุด รู้ลักษณ์ ภาษาไทย ที่ผู้จัดทำได้ทำการค้นคว้า รวบรวม และจัดเรียงคำภาษาถิ่นที่มีการบัญญัติไว้ในหนังสือพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานทั้งฉบับเก่าและฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยได้ทำการจัดเรียงคำตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ รวมทั้งบอกคำอ่าน ชนิดของคำและบอกความหมายของคำไว้พอเป็นสังเขปเท่านั้น จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ คือ ต้องการรวบรวมคำที่เป็นภาษาถิ่นของไทยเรามาไว้ให้ผู้ที่ศึกษาวิชาภาษาไทยได้ทำความรู้จักและค้นหาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น

  • หมวด ก
  • หมวด ข
  • หมวด ค
  • หมวด ง
  • หมวด จ
  • หมวด ฉ
  • หมวด ช
  • หมวด ซ
  • หมวด ญ
  • หมวด ด
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รู้ลักษณ์ ภาษาไทย : ภาษาถิ่น