โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ

หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาเปรียบเทียบกันในแต่ละงานพระราชพิธี พร้อมกับประวัติ พระราชประวัติของผู้เป็นพระศพ พระบรมศพศพนั้น ๆ พร้อมภาพพระเมรุมาศสี่สีสวยงามยิ่ง น่าเก็บรักษาไว้เพื่อรำลึกถึงพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณมิรู้ลืม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ

โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ

หนังสือ "โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ สรรพศาสตร์ศิลป์อันเป็นองค์ความรู้หลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับพระราชพิธี ประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเสมอเหมือนมิได้ พระราชพิธีตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระศพ พระบรมศพของเจ้านายชั้นสูงและพระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ ซึ่งมีพิธีการแตกต่างกันไปโดยปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงความยิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรติครบถ้วนตามจารีตประเพณีที่เคยยึดถือปฏิบัติกันสืบมาตั้งแต่โบราณกาล

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ

  • ย้อนประวัติศาสตร์พระราชพิธีพระบรมศพแห่งราชวงศ์จักรี
  • โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระศพและพระบรมศพ
  • สัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุ ราชประเพณีที่สืบต่อกันมานาน
  • สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่ ๗
  • สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  • สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  • บรรณานุกรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : โบราณราชประเพณี งานพระราชพิธีพระบรมศพ