การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

หนังสือ การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ ของ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ถือเป็นกลไกเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

หนังสือ การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ เล่มนี้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยง สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ประเมิน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การบริการสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ


สารบัญ : การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

  • บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
  • บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
  • บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต

เนื้อหาปกหลัง : การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

หนังสือ การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการ และแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุอีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม : การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ