อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

หนังสือ อาชญากรรมและอาชญาวิทยา เล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการเรียบเรียงและรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลจากหนังสือ ตำรา เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ทั้งจากประสบการณ์และการทำวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ รวมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมในสถาบันการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งของรัฐและเอกชน เหมาะเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับ นิสิต นักศึกษา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้สนใจทั่วไปในการค้นคว้าหาความรู้ ทำวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของอาชญากรรม สาเหตุของการกระทำผิด ทฤษฎีอาชญาวิทยา รูปแบบประเภทอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน เช่น การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด เป็นต้น ตลอดจนแนวทางแก้ไขที่มีพื้นฐานอยู่บนองค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น อันจะนำไปสู่การสร้างความสงบสุขให้กับประชาคมโลกได้อย่างแท้จริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

หนังสือ "อาชญากรรมและอาชญาวิทยา" เกิดจากความตระหนักที่ว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมทุกหนทุกแห่ง ผู้คนจำนวนมากต้องประสบกับความทุกข์ความทรมานจากการกระทำของอาชญากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่านานาประเทศต่างหามาตรการมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง อาชญากรรมก็มิได้ลดลง แต่กลับจะเพิ่มสูงขึ้นและมีความร้ายแรงมากขึ้น ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรจำนวนมหาศาล ทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ในบรรดาทรัพยากรอื่น ๆ นั้น หนังสือก็จัดเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะของอาชญากรรม สาเหตุของการกระทำความผิด ตลอดทั้งแนวทางแก้ไข หนังสือนั้นเกิดจากการรวบรวมความรู้ทั้งจากประสบการณ์และจากการวิจัย จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่งหากหนังสือนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ให้เกิดผลดีในการแก้ไขความเดือดร้อนของสาธารณชนได้อย่างแท้จริง

 


สารบัญ : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 เรื่องของกฎหมายอาญา
  • บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม
  • บทที่ 4 เหยื่ออาชญากรรม
  • บทที่ 5 อาชญากรรมการเมือง
  • บทที่ 6 การก่อการร้าย
  • บทที่ 7 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  • บทที่ 8 การคอร์รัปชั่น
  • บทที่ 9 การค้ามนุษย์
  • บทที่ 10 การฟอกเงิน
  • บทที่ 11 อาชญากรรมเกี่ยวกับบริษัท
  • บทที่ 12 อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลเพิ่มเติม : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : อาชญากรรมและอาชญาวิทยา