เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

แบบฝึกเสริมทักษะ เก่งภาษาไทย ได้ครอบคลุมเนื้อหาตามหนังสือแบบเรียน เพื่อให้ผู้นำไปใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและกระชับมากขึ้น เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบของนักเรียนทั้งการสอบเก็บคะแนนประจำบท เตรียมสอบปลายภาคเรียน และทบทวนความรู้ทางหลักภาษาไทย เพื่อนำไปใช้สอบแข่งขันต่าง ๆ ต่อไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่นฟิตสอบ ซื้อหนังสือ หมวดคู่มือ 2 เล่ม ลด15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

119.00 บาท

113.05 บาท

"คุณประหยัดไป 5.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

ผู้จัดทำ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเรียบเรียง "เก่งภาษาไทย ป.5 เล่ม 1 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนำไปใช้เป็นแบบฝึกหัด เพื่อประกอบการเรียนควบคู่กับหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) อันจะส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการทำแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ตรง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประสิทธิ์ภาพดีขึ้น อีกทั้งแบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้ครูผู้สอนและผู้สนใจศึกษายังสามารถ ปรับหรือนำไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ศึกษาทุกท่าน

ชนนัย ลูกเสือ


สารบัญ : เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

  • บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
  • บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
  • บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
  • บทที่ 4 ภัยเงียบ
  • บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
  • บทที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
  • บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
  • บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
  • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (บทที่ 1-8)


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก่งภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1