การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เรียบเรียงขึ้นจากมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและการผลิตสื่อบทเรียนอีเลิร์นนิงของผู้เขียน มุ่งเน้นการออกแบบบทเรียนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างลึกซึ้งและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถส่งเสริมการคิดขั้นสูง และการสร้างความรู้ด้วยตนเองตามทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเนื้อหาและตัวอย่างที่สำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับอีเลิร์นนิง หลักการทฤษฎี การเรียนรู้ หลักการออกแบบการสอน แนวคิดการออกแบบอีเลิร์นนิงแบบกลยุทธ์การสอน และการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียน โปรแกรมสำหรับพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง การประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อการศึกษา และผู้สนใจพัฒนาสื่อการศึกษา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ปัจจุบันการเรียนการสอนเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากทุกหนทุกแห่งและทุกคนผ่านสื่อที่เรียกว่า อีเลิร์นนิง (e-Learning) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและทั่วโลก โดยเป็นได้ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริมในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงเกิดจากการพัฒนาแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของผู้เรียนให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้เชื่อมต่อความรู้ใหม่อันเป็นพลวัตกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาให้มีความรวดเร็วในการส่ง และรับข้อมูลสารสนเทศจึงก่อให้เกิดการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) 2 มิติ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่บทเรียน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


สารบัญ : การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

  • CHAPTER 01 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 02 : บทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 03 : หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 04 : หลักการออกแบบการสอนสำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 05 : บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบกลยุทธ์การสอน
  • CHAPTER 06 : บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
  • CHAPTER 07 : อีเลิร์นนิงกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
  • CHAPTER 08 : หลักการออกแบบหน้าจอบทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 09 : โปรแกรมสำหรับพัฒนาอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 10 : การประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 11 : งานวิจัยที่เกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิง
  • CHAPTER 12 : แนวโน้มการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงในอนาคต


ข้อมูลเพิ่มเติม : การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว