คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เจาะเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบาย เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้ว ABC Book Fest 2020 เมื่อช้อปครบ 1,200 ลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชุดคู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ภายในเล่มเป็นเนื้อหาความรู้ที่ได้กำหนดในการสอบโดยเจาะเนื้อหา พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

 • วิชาที่ 1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิชาที่ 2 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง (100 คะแนน)
 • หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • การวางแผนและบริหารโครงการ
 • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2
  • นโยบายรัฐ
  • เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • เจาะข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ

   


เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER
 • เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
  • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
  • TOEFL, TOEIC, IELTS
  • GMAT, GRE, SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว