คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใช้บังคับ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และศุลกากรฉบับต่าง ๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากรดังกล่าว และเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายศุลกากรมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรอย่างแยกกันไม่ออก โดยได้แบ่งหนังสือเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ รวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอันที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคำอธิบายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และคำอธิบายบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับศุลกากรนอกเหนือไปจากบทกฎหมายในส่วนที่ ๑ รวมอยู่ด้วย

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

600.00 บาท

570.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใช้บังคับ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และศุลกากรฉบับต่าง ๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากรดังกล่าว และเนื่องจากการใช้บังคับกฎหมายศุลกากรมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรอย่างแยกกันไม่ออก โดยได้แบ่งหนังสือเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ รวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอันที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคำอธิบายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และคำอธิบายบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับศุลกากรนอกเหนือไปจากบทกฎหมายในส่วนที่ ๑ รวมอยู่ด้วย


สารบัญ : คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

  • ส่วนที่ ๑ รวมกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ ๑ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับราคาศุลกากร
  • บทที่ ๒ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
  • บทที่ ๓ พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๔
  • บทที่ ๔ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรหมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖
  • ส่วนที่ ๒ คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
  • บทที่ ๑ บททั่วไป
  • บทที่ ๒ บทเฉพาะกาล
  • บทที่ ๓ หมวด ๑ บททั่วไป
  • บทที่ ๔ การเก็บอากรแก่ของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกาชอาณาจักร

เนื้อหาปกหลัง : คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์  # ประวัติการศึกษา # ประวัติการทำงาน # ประสบการณ์ทางวิชาการ # ผลงานทางวิชาการข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว