Marketing Idea ไอเดีย การตลาด

หนังสือที่รวบรวมกลยุทธ์ด้านการตลาดมากมายจากเรื่องจริง เมื่อขายสินค้าต่างกัน ต้องใช้กลยุทธ์ต่างกัน สินค้าเดียวกันต่างยุคต่างสมัยกัน ก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องหลักการตลาด พร้อมคำชี้แนะในกลยุทธ์การตลาด ที่รวบรวมไว้สำหรับนักการตลาด เพื่อนักการตลาด เขียนโดยนักการตลาดตัวจริง
จำนวน :

1

195.00 บาท

139.00 บาท

"คุณประหยัดไป 56.00 บาท (28.72 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หนังสือที่รวบรวมกลยุทธ์ด้านการตลาดมากมายจากเรื่องจริง เมื่อขายสินค้าต่างกัน ต้องใช้กลยุทธ์ต่างกัน สินค้าเดียวกันต่างยุคต่างสมัยกัน ก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องหลักการตลาด พร้อมคำชี้แนะในกลยุทธ์การตลาด ที่รวบรวมไว้สำหรับนักการตลาด เพื่อนักการตลาด เขียนโดยนักการตลาดตัวจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว