การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

เรียนรู้ชนิดต่างๆ ของบอร์ด Arduino ก่อนการใช้งานจริง เพื่อพัฒนาสูุ่อุตสาหกรรมจริง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

180.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 27.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

หนังสือ การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งใ้ช้ประกอบการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำโครงงานหรือการแข่งขันหุ่นยนต์ ส่วนระดับอาชีวศึกาาใช้ประกอบการจัดทำโครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และระดับปริญญาตรีใช้ประกอบการจัดทำโครงงานเพื่อการวิจัยในการศึกษาโดยหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งที่ง่าย เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดุยโน่ (Arduino) ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ จนถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน โดยการรวบรวมจากเอกสารอ้างอิงและประสบการณ์จากผู้จัดทำที่ได้ปฏิบัติมา

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทนำ โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี การเขียนโปรแกรม การจำลองการทำงาน การประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมแลบวิว และการประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2


สารบัญ : การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี
  • บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม
  • บทที่ 4 การจำลองการทำงาน
  • บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน
  • บทที่ 6 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมแลบวิว
  • บทที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2

เนื้อหาปกหลัง : การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

หนังสือ การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี โดยจะเริ่มการเรียนรู้ตั้งแต่ชนิดต่างๆ ของบอร์ดทดลอง Arduino การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดทดลอง Arduino การใช้โปรแกรมในการจำลองการทำงานของบอร์ดทดลอง Arduino ก่อนการใช้งานจริง การประยุกต์ใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ การจัดทำเป็นโครงงานที่ใช้งานจริง และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ชนิดต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่เชิงอุตสาหกรรมข้อมูลเพิ่มเติม : การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว