พุทธตันตระ

พุทธตันตระ คือนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธ หรือจะเป็นนิกายท้ายสุดของศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย เพราะเป็นนิกายที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างนิกายเถรวาทกับนิกายมหายานซึ่งเป็นแบบต่อยอดจากศาสนาพุทธมหายานแบบลัทธิตรีกายผสมกับอรหัตมรรคของฝ่ายนิกายเถรวาทจนมาเป็นรูปแบบของลัทธิตันตระ เพราะในช่วงสมัยนั้น ศาสนาพุทธกำลังถูกโจมตีอย่างหนักจากศาสนาฮินดูเมื่อประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5-10 ที่ศาสนาฮินดูก่อนหน้านั้นได้เกิดมีลัทธิภักดีขึ้นทำให้ศาสนาพุทธนิกายมหายานในขณะนั้นมีนิกายเอกยานและนิกายโพธิสัตย์ยานอยู่แล้ว แต่พุทธตันตระทางด้านปรัชญาทางธรรมนั้นมีความลึกซึ้ง ทั้งยังดูขัดกับพุทธศาสนา รวมทั้งการฝึกตันตระยานนั้นมีความลำบากยากยิ่งเป็นทวีคูณ ซึ่งส่วนใหญ่จะสำเร็จน้อยมากต่อการเข้าถึงพุทธภูมิขั้นสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ตันตระยานหรือพูทธตันตระในปัจจุบันเป็นเพียงรูปธรรมที่ปรากฎในภาพพระบฎและองค์ปฏิมากรรมอันเคยถูกใช้เป็นกลอุบายในการใช้ปฏิบัติของการฝึกตันตระยายเพื่อบรรลุธรรม ในปัจจุบันยังหาไม่พบผู้ที่สามารถฝึกสำเร็จได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • เก็บตกงานมหกรรมนิยายนานาชาติหิ้วหนังสือ รับส่วนลดพิเศษลด 20% เมื่อซื้อหนังสือครบ 1,200 บาท ขึ้นไป
จำนวน :

1

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พุทธตันตระ

พุทธตันตระ

ตันตระหรือพุทธตันตระในปัจจุบันเป็นเพียงรูปธรรมที่ปรากฏในภาพพระบฏและองค์ปฏิมากรรมอันเคยถูกใช้เป็นอุบายในการใช้ปฏิบัติของการฝึกตันตระยานเพื่อบรรลุธรรม แต่ในปัจจุบันยังหาไม่พบผู้ที่สามารถฝึกสำเร็จได้ นอกจากท่าร่ายรำอันปราศจากรหัสธรรมทีไม่มีความหมาย แต่เพียงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนิกายพุทธตันตระที่ยากต่อการเข้าใจของบุคคลที่อยู่นอกวงการ

ศาสนาพุทธนิกายมหายานทั่วไปไหลมาถึงนิกายพุทธตันตระในประเทศอินเดียที่มีระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานกว่า 1,500 ปี จึงเป็นที่สมควรนำไปวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบกับสังคมการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย แท้จริงแล้ว สังคมของศาสนาพุทธส่วนใหญ่ในประเทศไทยรวมทั้งประเทศใกล้เคียง ล้วนได้รับอิทธิพลของนิกายพุทธตันตระมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พิธีกรรมแบบพุทธตันตระได้แทรกซึมเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่นิยมเรียกว่า "พระคัมภีร์พระเวท" หรือในชื่ออื่นๆ

คำว่านิกายพุทธต้นตระ ไม่เป็นที่คุ้นหูของบุคคลทั่วไป เพราะสังคมพุทธไทยรับมาแต่พิธีกรรมและมนตรา ส่วนท่าร่ายรำรวมทั้งวิธีการฝึกตันตระยานอันเป็นปรัชญาชั้นสูงยุคเริ่มต้นมิได้ตกเข้ามาถึงดินแดนในสุวรรณภูมิ การเข้ามาสู่ดินแดนนี้ของนิกายพุทธตันตระเป็นช่วงยุคปลายที่มีการผสมผสานกัับเทพเจ้าองค์ต่างๆ ของศาสนาฮินดูแล้วอย่างกลมกลืน และต่อมายังได้รับการพัฒนาเป็นคัมภีร์พระเวทแบบไทยที่ใช้อยู่ปจจุบน


สารบัญ : พุทธตันตระ

  • ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
  • ยุคสมัยพุทธกาล
  • ยุคหลังพุทธกาลตอนต้น กับ การแตกตัวออกเป็น 2 นิกาย
  • ยุคแห่งการต่อสู้ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
  • พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย กับ ยุคสมัยนิกายพุทธตันตระ
  • พุทธตันตระ
  • ภาคผนวกท้ายบทเกี่ยวกับแนวคิดของพุทธตันตระ
  • ศิลปะพระพุทธรูป พระโพธิสัตต์ พระสงฆ์ องค์เคารพต่างๆ ของนิกายมหายานและพุทธตันตระ
  • พระพุทธรูป
  • พระโพธิสัตต์
  • เทพเจ้าผู้พิทักษ์และเทพเจ้าปางดุ
  • ภาคผนวก
  • อารภบทภาคผนวก
  • ตรีกาย
  • ภาพพระบฎ หรือ THANKA


ข้อมูลเพิ่มเติม : พุทธตันตระ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พุทธตันตระ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พุทธตันตระ