วิจัยการตลาด

กระบวนการวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและเชืงปริมาณ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานการนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัยการตลาด ตำราวิจัยการตลาดเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด สามารถนำไปประยุกต์กับงานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

360.00 บาท

306.00 บาท

"คุณประหยัดไป 54.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิจัยการตลาด

วิจัยการตลาด

ตำราวิจัยการตลาดเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาจากตำรา งานวิจัย บทความวิชาการ และประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน เนื้อหาของตำราเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ตอน จำนวนทั้งสิ้น 15 บท ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับกระบวนการวิจัยการตลาด คือ ตอนที่ 1 บทบาทและกระบวนการวิจัยการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยการตลาด  และสามารถออกแบบการวิจัยการตลาดได้อย่างเหมาะสม ตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเตรียมข้อมูล ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานการวิจัยการตลาด


สารบัญ : วิจัยการตลาด

  • ตอนที่ 1 บทบาทและกระบวนการวิจัยการตลาด
  • บทที่ 1 การวิจัยการตลาดและการจัดการข้อมูลการตลาด
  • บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยการตลาด
  • บทที่ 3 กระบวนการการวิจัยตลาด
  • บทที่ 4 การออกแบบการวิจัยการตลาด
  • ตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด
  • บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
  • บทที่ 6 การออกแบบแบบสอบถาม
  • บทที่ 7 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  • บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ
  • บทที่ 9 การเตรียมข้อมูล
  • ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการตลาด
  • บทที่ 10 สถิติเชิงพรรณนา
  • บทที่ 11 สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบตัวแปรเดียว
  • บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและการทดสอบความสัมพันธ์
  • บทที่ 13 สถิติเพื่อการพยากรณ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : วิจัยการตลาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิจัยการตลาด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วิจัยการตลาด