พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

หนังสือกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของนักกฎหมาย ผู้ศึกษากฎหมายทุกระดับ และประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสของการรับรู้ที่เท่าเทียมกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้มีหนังสือกฎหมายที่สมบูรณ์ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นกฎหมายที่จำเป็นสภาพสังคมไทยปัจจุบัน เพราะเกี่ยวข้องกับองค์กรทางปกครองของรัฐซึ่งได้ออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร ภาวะดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การเรียนรู้อันนำมาซึ่งวิธีป้องกันและแก้ไขความไม่เป็นธรรมทางสังคม

สาระสำคัญแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง คือ การที่ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลปกครองขึ้น เพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายปกครองระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเกี่ยวกับการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง การกระทำละเมิดในทางปกครอง หรือการทำสัญญาทางปกครอง อันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน


สารบัญ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

เนื้อหาปกหลัง : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พุทธศักราช ๒๕๔๒

ลักษณะสำคัญ

 • เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
 • มีรายละเอียดแสดงซึ่งระเบียบข้อบังคับ ประกาศในศาลปกครอง การจัดตั้งเขตอำนาจศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 • เหมาะสำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจกฎหมาย และใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอน


ข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ version 1.61 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว