ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

คู่มือ คู่คิด เมื่อต้องไป ติดต่อราชการที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต ฉบับ จัดเต็ม ความรู้ ทุกขั้นตอน ในทุกงานราชการ คู่มือ คู่คิด คู่ติดตาม ในทุกขั้นตอน ทุกการเตรียมตัว ทุกกฎระเบียบ ทุกเรื่องที่จำเป็น อาทิ แจ้งเกิด แต่งงาน ปลูกบ้าน ทำบัตรประชาชน สมาคม มูลนิธิ รับรองบุตร รวมถึงทุกข้อร้องเรียน ทุกเรื่องร้องทุกข์ ที่ทุกคนต้องเกี่ยงข้อง จัดเต็มทุกข้อมูล ความรู้ทุกข้อปฏิบัติ สำหรับไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือสำนักงานเขต ใน ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ
จำนวน :

1

170.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

ผู้เขียนได้ รวบรวม เรียบเรียงทุกวิธีปฏิบัติตน ทุกขั้นตอนการเตรียมตัว ทุกเรื่องที่ต้องรู้ทัน ทุกข้อกฎระเบียบที่ต้องรู้จริง เมื่อต้องไป แจ้งเกิด แต่งงาน ปลูกบ้าน ทำบัตรประชาชน สมาคม มูลนิธิ รับรองบุตร รวมถึงทุกข้อร้องเรียน และเรื่องอื่นๆ รวมทุกวิธีปฏิบัติตน ตั้งแต่เริ่มต้นต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารแบบไหน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ในแต่ละเรื่องที่ต้องไปติดต่อราชการ ที่ข้องเกี่ยวกับงานราชการ ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต รู้ทุกเรื่อง เข้าใจทุกกฎระเบียบ เข้าถึงทุกเรื่องร้องเรียน รู้จริงทุกขั้นตอน ที่จำเป็นต้องรู้ทัน มีอยู่ ภายในเล่ม "ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ"


สารบัญ : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

  • การแจ้งเกิด
  • การแจ้งตาย
  • การแจ้งขอเลขบ้าน กรณีสร้างบ้านใหม่
  • ชื่อและนามสกุล
  • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์
  • การขอคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ และรับรองเอกสารและบุคคล
  • การเรียนภาคบังคับ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • การเกณฑ์ทหาร
  • การจดทะเบียนสมรส
  • การหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร
  • การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
  • การทำพินัยกรรม
  • การเสียภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา)
  • การเสียภาษีป้าย

เนื้อหาปกหลัง : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

ผู้เขียนได้ รวบรวม เรียบเรียงทุกวิธีปฏิบัติตนทุกขั้นตอนการเตรียมตัว ทุกเรื่องที่ต้องรู้ทัน ทุกข้อกฎระเบียบที่ต้องรู้จริง เมื่อต้องไป แจ้งเกิด แต่งงาน ปลูกบ้าน ทำบัตรประชาชน สมาคม มูลนิธิ รับรองบุตร รวมถึงทุกข้อร้องเรียน และเรื่องอื่นๆ ที่ข้องเกี่ยวกับงานราชการ ที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต รวมทุกวิธีปฏิบัติตน ตั้งแต่เริ่มต้นต้องเตรียมตัวอย่างไร เตรียมเอกสารแบบไหน มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ในแต่ละเรื่องที่ต้องไปติดต่อราชการ ที่อำเภอ หรือ สำนักงานเขต รู้ทุกเรื่อง เข้าใจทุกกฎระเบียบ เข้าถึงทุกเรื่องร้องเรียน รู้จริงทุกขั้นตอน ที่จำเป็นรู้ทัน มีอยู่ ภายในเล่ม "ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ"

รีวิวโดยนักเขียน : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

สมัยก่อน เมื่อประชาชนไปติดต่อราชการอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประชาชน เกณฑ์ทหาร ขออนุญาตต่างๆ ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ เพราะประชาชนไม่ทราบวิธีการและไม่ได้เตรียมพยานบุคคลและเอกสารมาก่อนทำให้เสียเวลามาก

หนังสือ "ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ" ได้รวบรวม เรียบเรียงจากเอกสารราชการหลายแห่ง เช่น หนังสือ "กฎหมายกับชีวิตประจำวัน" ของสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมการปกครอง และหนังสือ "คำแนะนำการไปติดต่อกับอำเภอ" ของสำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไป

ฉะนั้น หากท่านจะต้องไปติดต่อราชการ อำเภอ หรือเขต ท่านต้องรู้ระเบียบและวิธีการของอำเภอ ต้องเตรียมพยานบุคคล พยานเอกสารที่อำเภอต้องการให้พร้อม มิฉะนั้นท่านจะเสียเวลากลับมาหาพยานเหล่านั้นอีก ทำให้เสียเวลามาก ขอให้ท่านไปติดต่ออำเภอด้วยความสบายใจ และได้รับการบริการอย่างดีจากราชการ อำเภอและเขต จนประสบความสำเร็จทุกประการ

บุญร่วม เทียมจันทร์

ศรัญญา วิชชาธรรมรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนตลอดมา หนังสือ "ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ" เล่มนี้ เป็นผลงานการรวบรวม เรียบเรียงที่มีคุณภาพของอาจารย์บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการ และอาจารย์ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น 1 หากท่านจะต้องไปติดต่อราชการอำเภอและเขต การเกิด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เกณฑ์ทหาร การจดทะเบียนสมรส การหย่า ทำพินัยกรรม การขออนุญาตต่างๆ ท่านจะประสบผลสำเร็จอย่างดี ถ้าท่านได้เตรียมการและปฏิบัติตามคำแนะนำของหนังเล่มนี้

หนังสือ "ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ" เป็นหนังสือชุดติดต่อกับส่วนราชการอีก 2 เล่มคือ "ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก" และ "ทำอย่างไรเมื่อไปศาล" ซึ่งได้รับการต้อนรับจากเพื่อนนักอ่านเป็นอย่างดี

สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิตข้อมูลเพิ่มเติม : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว