แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ

ผู้เขียน: พีรชญา

สำนักพิมพ์: พีรชญา

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือสอบราชการ แนวข้อสอบ

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  200.00 บาท

200.00 บาท

270.00 บาท ประหยัด 70.00 บาท (25.93 %)
เน้นสาระสำคัญกฎหมาย พระราชบัญญัติ ในการสอบบรรจุ หลักในการทำข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย สรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สรุปพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 สรุปพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 17 พ.ศ.2559 สรุปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 < แสดงน้อยลง เน้นสาระสำคัญกฎหมาย พระราชบัญญัติ ในการสอบบรรจุ หลักในการทำข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย สรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2... อ่านเพิ่มเติม >

200.00 บาท

270.00 บาท
270.00 บาท
ประหยัด 70.00 บาท (25.93 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
317 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
2.18 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000050687

รายละเอียด : แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ

เน้นสาระสำคัญกฎหมาย พระราชบัญญัติ ในการสอบบรรจุ หลักในการทำข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย สรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สรุปพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 สรุปพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 17 พ.ศ.2559 สรุปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading