คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความรักของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2 
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  • ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ
  • ความรู้เบื้องต้นในงานเลขานุการ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC, IELTS
 • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง