เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

หนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนไป จากเล่มเดิมที่อาจดูยากเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จำนวน :

1

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า (Tips for Reading Tests) เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างทางภาษาที่จำเป็น โดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ แล้วก็จะตามด้วยวิธีการเดาคำศัพท์จากบริบทพร้อมแบบฝึกหัด และเนื้อหาอื่น ๆ อีก เช่น การอ่านเพื่อหาคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามหรือที่รู้จักกันว่า pronoun reference การหาหัวข้อเรื่อง (topic) การตั้งชื่อเรื่อง (title) การหารายละเอียด (details) การอ่านเพื่อสรุป (inference) และการบอกเป็นนัย (implication) และที่สำคัญที่สุดก็คือ การหาใจความหลัก หรือ main idea อันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการอ่านย่อหน้าไม่ว่าจะสั้นหรือยาว 


สารบัญ : เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

  • บทที่ 1 โครงสร้างประโยคพื้นฐาน (Basic Structures)

  • บทที่ 2 โครงสร้างขยายประเภทต่าง ๆ (Modifying Structures)

  • บทที่ 3 การใช้คำสรรพนามแทนคำนาม (Pronoun Structures)

  • บทที่ 4 การเดาความหมายศัพท์

  • บทที่ 5 การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง (Topic)

  • บทที่ 6 การอ่านเพื่อหาใจความหลัก (Main idea)

  • บทที่ 7 การตั้งชื่อเรื่อง (Title)


เนื้อหาปกหลัง : เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

วิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากเครื่องหมายวรรคตอน ,...,

วิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากข้อความแวดล้อม

วิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากคำเดิม

วิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากคำเชื่อมแสดงความขัดแย้ง (but, although, etc.)

วิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากคำเชื่อมแสดงผล (so, consequently, etc.)

เทคนิคการเพิ่มพูนคำศัพท์จาก roots, prefix และ suffix

unable = ที่ไม่สามารถ จำจาก un (ไม่) + able (สามารถ)

biology = ชีววิทยา จำจาก bio (ชีวิต) + logy (ศาสตร์) (การศึกษาเกี่ยวกับชีวิต)

biography = ชีวประวัติ จำจาก  bio (ชีวิต) + graphy (การเขียน) (การเขียนเกี่ยวกับชีวิต)

misunderstand = เข้าใจผิด จำจาก mis (ที่ผิด) + understand (เข้าใจ) (ที่เข้าใจผิด)

perpetual = ที่คงอยู่ตลอดไป (syn : everlasting, eternal, endless)

abate = บรรเทา, ลดลง (Iesson, allay, subside)ข้อมูลเพิ่มเติม : เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการทำข้อสอบย่อหน้า : Tips for Reading Tests ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว