คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบ มีวางจำหน่ายตามศูนย์หนังสือทั่วประเทศ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

260.00 บาท

221.00 บาท

"คุณประหยัดไป 39.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • กฎกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

  • ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
  • การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

 • ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงาน
 • TOEFL, TOEIC, IELTS
 • GMAT, GRE.SAT


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบหลักฐานและสัญญา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว