การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาโดยชี้ชวนให้ผู้อ่านกลับมาพิจารณาสารัตถะของภาษาหรือที่นักวิเคราะห์การสนทนาเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า the nittygritty of language ที่ว่าแท้จริงแล้ว ภาษาทำอะไรได้
จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง สิ่งที่ถูกละเลยแต่เป็นแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห์การสนทนา เช่น การผลัดเปลี่ยนการพูด จังหวะในการส่งผ่านการพูดไปให้คู่สนทนา และการยุติความรุนแรงที่เจือปนในการสนทนาด้วยการทำให้ระบบการผลัดเปลี่ยนการพูดกลับมาเป็นระเบียบหลังจากมีผู้พูดคนหนึ่งทำให้ระบบนี้รวนเพราะไม่สนใจกฎในการสนทนา หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมในเรื่องขั้นตอนในการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยและงานศึกษาการวิเคราะห์การสนทนาในบริบท การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจและสาธารณสุข ที่ศึกษาเรื่องใกล้ตัวทุกคนคือการสื่อสารในภาวะใกล้ตายและความตาย และการสื่อสารของคนที่สมองได้รับความเสียหายจากโรคหลอดเลือดสมอง แม้นว่าบุคคลเหล่านี้จะสื่อสารบกพร่อง มีคำพูดจำกัดหรือไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้แต่ก็พยายามใช้อย่างอื่นที่เหลืออยู่ในตัวเพื่อสร้างจุดผลัดเปลี่ยนการพูดจนทำให้คู่สนทนาโต้ตอบกับเขาได้

 


สารบัญ : การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

  • ภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์
  • ชาติพันธุ์วิธีวิทยา : รากเหง้าของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
  • ฐานคิดของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
  • การถ่ายเสียง การถอดบทสัมภาษณ์ การใช้เครื่องหมายในบทสัมภาษณ์
  • การผลัดเปลี่ยนการพูด Turn-taking

   ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว