ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านเข้าถึง ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา ได้อย่างเข้าใจและรู้กฎหมายเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาได้ดีอีกด้วย!!
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

490.00 บาท

465.50 บาท

"คุณประหยัดไป 24.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

ในหนังสือ ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เบ่มนี้ ผู้เขียนตั้ใจสำรวจความคิดหลักเกี่ยวกับกฎหมาย การเมือง และรัฐ ของนักคิดคนสำคัญที่ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประวัติศาสตร์ปรัชญาของโลก โดยเหตุที่ความคิดของมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างไร้สาเหตุ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นผลจากบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมในห้วงเวลาที่มนุษย์คนนั้นมีชีวิตอยู่ และในบางกรณีก็เป็นผลมาจากชีวิตส่วนตัวของมนุษย์ผู้นั้น ผู้เขียนจึงไม่ได้นำเสนอเฉพาะความคิดของนักคิดแต่ละตนเท่านั้น แต่พยายามที่จะฉายภาพความเป็นไปแห่งชีวิตของนักคิดแต่ละคน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมนักคิดแต่ละคนด้วย การสำรวจความคิดหลักในทางนิติปรัชญาของนักคิดแต่ละคนเปรียบเสมือนการเดินทางด้วยขบวนรถไฟสำรวจความคิดที่ผู้เขียนเริ่มออกเดินทางจากสถานีต้นทางในยุคกรีกโบราณสู่สถานีปลายทางในวรรษที่ ๒๐ ความคิดของนักคิดแต่ละคนเปรียบเสมือนสถานีที่ขบวนรถไฟสำรวจความคิดได้หยุดลงเพื่อเพื่อให้ผู้เขียนได้มีโอกาศสำรวจสถานีทางความคิดเหล่านั้น


สารบัญ : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

  • การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
  • นิติปรัชญาโสฟิสต์
  • กฎหมายและความยุติธรรม : ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
  • นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
  • นิติปรัชญาสมัยกลาง

เนื้อหาปกหลัง : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วผู้เขียนมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชาปรัชญาของผู้เขียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษา วิชานิติศาสตร์ วิชาปรัชญา หรือวิชาการทางงสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาและกฎหมาย ผู้เขียนจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าหนังสื ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เห็นความหลากหลายในทางความคิดเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เป็นปัญหารากฐานของกฎหมายมากขึ้น มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และมีจิตใจที่กว้างขวางขึ้นและหวังว่างานเขียนเรื่องนี้จะช่วยสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ยังขาดอยู่ในวงวิชาการทางนิติปรัชญา ในปรัชญา ในประเทศไทยแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เกิดการล้มล้างรัฐธรรมนูญและการแย่งชิงอำนาจรัฐหรือการรัฐประหารหลายครั้งหลายหน เราจะพบว่าบรรดานักกฎหมายที่เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหาร ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้าไปเพราะมีทัศนะหรือจุดยืนทางนิติปรัชญา แต่เข้าไปเพราะทัศนะทางการเมืองหรือเข้าไปเพราะแสวงหาผลประโยชน์หรืออำนาจ.... อาจกล่าวได้ว่า นักกฎหมายไทยที่เข้าไปรับใช้อำนาจของคณะรัฐประหาร ไม่อาจจัดว่ามีความคิดทางนิติปรัชญาในสำนักไหนได้ทั้งสิ้น ความคิดหลักของนักกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งก็คือการรับใช้อำนาจ ไม่มีทางจะถือเป็นสำนักความคิดทางนิติปรัชญาได้ข้อมูลเพิ่มเติม : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา (อ่อน)