นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)

นรก - สวรรค์คืออะไร มันก็เป็นเรื่องของการรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเท่านั้นเอง เราไปสวรรค์ว่าตามที่พูดไว้ในวรรณคดี ก็ได้สิ่งที่รับรู้คืออารมณ์ของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้เห็นสิ่งที่สวยงาม ได้เสียงดนตรีทิพย์ไพเราะเสนาะ ทางจมูกได้กลิ่นหอมหวน และลิ้นได้รับรสที่ดีอร่อย กายสัมผัสสิ่งนุ่มนวล ใจปลาบปลื้มเพลิดเพลินก็เป็นเรื่องของอายนะทั้งนั้น หนังสือ นรก-สวรรค์ เล่มนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของนรก-สวรรค์ในแง่ของพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องกรรมหลักธรรมที่แท้ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

215.00 บาท

193.50 บาท

"คุณประหยัดไป 21.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)

นรก - สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

• นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ - ความสำคัญของนรก - สวรรค์ในแง่พุทธศาสนา - ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรก-สวรรค์ -ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว • เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม - ค่านิยมกับกรรม – ค่านิยมเป็นกรรม – คุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม - การสอนหลักกรรมให้ได้ผล - หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ - กรรมในฐานะกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล - กฎแห่งกรรมในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕ - เข้าใจหลักกรรมโดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม - บุญ-บาป กุศล-อกุศล - จิตสำนึก - จิตไร้สำนึก/ภวังคจิต - วิถีจิต - จิตไร้สำนึก : จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม - การให้ผลของกรรมระดับภายนอก : สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔ - การปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำกรรม -ท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่า - เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม หลักธรรมที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องกรรมที่ถูกต้อง


สารบัญ : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)

  นรก - สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

  • ความสำคัญของนรก - สวรรค์ในแง่พุทธศาสนา
  • ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรก - สวรรค์
  • 1. นรก - สวรรค์มีจริงหรือไม่
  • 2. ท่าทีของพุทธศาสนาต่อเรื่องนรก - สวรรค์
  • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  เชื่อกรรม - รู้กรรม - แก้กรรม

  • ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
  • 1. ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม
  • 2. หลักกรรมที่แท้
  • 3. ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
  • ค่านิยมกับกรรม

   


เนื้อหาปกหลัง : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)

คำว่า กรรม เป็นคำกลางๆ เป็นอดีตก็ได้ ปัจจุบันก็ได้ อนาคตก็ได้ แต่พุทธศาสนาเน้นที่ปัจจุบันมากกว่า กรรมเก่าก็มีผลสำคัญ แต่มันจบไปแล้ว และเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลในปัจจุบัน เราจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะ เพื่อทำกรรมที่ดีและแก้ไขปรับปรุงตัวให้เกิดผลที่ดีต่อไปภายหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : นรก-สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ (ใหม่)