ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

ตำราเรื่องศิลปกรรมโบราณใน สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรและพิษณุโลก จากงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาจึงได้นำตำราดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นหนังสือ ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย เล่มนี้เพื่อใช้เป็นหนังสือชมศิลปกรรมโบราณสมัยสุโขทัยเชิงวิชาการที่เหมาะสำหรับนักศึกษา รวมถึงยังสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือนำชมในการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ เพื่อจะได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลทางวิชาการที่ลึกซึ้งและถูกต้องมากขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

285.00 บาท

242.25 บาท

"คุณประหยัดไป 42.75 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

สุโขทัย คือ รัฐเก่าแก่เมื่อกว่า 700 ปีมาแล้ว มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุโขทัย และมีเมืองบริวารกระจายอยู่รอบๆ และในบริเวณภาคกลางตอนบน งานศิลปกรรมของสุโขทัยได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ทำขึ้นในฐานะเป็นวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ด้วยการผสมผสานอิทธิพลศิลปะจากหลากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือนำชมศิลปกรรมโบราณและวัดสำคัญในอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก โดยอธิบายอย่างกระชับ พร้อมภาพประกอบเป็นจำนวนมาก ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ภาพจำลอง และแผนผัง  ที่สำคัญคือ มีศรชี้นำชมพร้อมคำบรรยาย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ทั้งหมดพิมพ์เป็นภาพสีอย่างสวยงาม


สารบัญ : ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

  • เกริ่นนำ : ชุมชนถลุงเหล็ก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ - ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยสังเขป - ศาสนาสุโขทัย
  • ศิลปกรรม เมืองสุโขทัย : เมื่องสุโขทัย - วัดมหาธาตุ - วัดตระพังเงิน - ศาลตาผาแดง - วัดศรีสวาย
  • ศิลปกรรม เมืองศรีสัชนาลัย : เมืองศรีสัชนาลัย - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง - วัดเจ้าจันทร์ - วัดชมชื่น
  • ศิลปกรรม เมืองกำแพงเพชร : เมืองกำแพงเพชร - ศิลปกรรมในกำแพงเพชร - วัดพระแก้ว - วัดช้างเผือก
  • ศิลปกรรม เมืองพิษณุโลก : เมืองพิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - วัดเจดีย์ยอดทอง
  • เชิงอรรถ
  • บรรณานุกรม


รีวิวโดยนักเขียน : ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

การจัดทำหนังสือ "ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย" เล่มนี้ ได้อิงกับเส้นทางการท่องเที่ยวที่กำหนดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนำเสนอข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ลักษณรูปแบบศิลปกรรม การวิเคราะห์ ข้อมูล แนวคิด คติการสร้าง การกำหนดอายุสมัย และความสำคัญของแหล่งศึกษานั้นๆ ไว้อย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงสามารถใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ การจัดการวัฒนธรรม เอเชียศึกษา รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไปก็สามารถอ่านได้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการรับรู้ทางด้านศิลปกรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของมรดกวัฒนธรรมไทยยิ่งขึ้นไป

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ข้อมูลเพิ่มเติม : ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว