ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

เติมความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมด้วยพื้นฐานไวยากรณ์ที่ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
จำนวน :

1

275.00 บาท

261.25 บาท

"คุณประหยัดไป 13.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

หนังสือ "ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ (Grammar) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป เนื้อหาสาระที่จัดทำสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนหรือผู้สนใจมีความตั้งใจที่จะปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยทำความเข้าใจจากเนื้อหาและฝึกทำแบบฝึกหัด ในแต่ละบทแล้วการเรียนภาษาอังกฤษจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน

ศุภมาศ เกื้อหนุน


สารบัญ : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

  • Alphabets, Consonants and Vowels ตัวอักษร พยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ
  • Punctuations เครื่องหมายวรรคตอน
  • Part of Speech ประเภทของคำในภาษาอังกฤษ
  • Nouns คำนาม
  • Articles คำนำหน้านาม
  • Numvbers in English ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
  • Pronouns คำสรรพนาม
  • Adjectives คำคุณศัพท์
  • Possessive Adjectives คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
  • Adverbs คำวิเศษณ์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์
  • Comparison of Adjectives and Adverbs
  • Prepositions คำบุพบท
  • Conjunctions คำสันธาน
  • Verbs คำกริยา
  • Auxiliary Verbs (Helping Verbs) กริยาช่วย หรือ กริยานุเคราะห์

เนื้อหาปกหลัง : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

Grammar ระดับประถมศึกษาที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ ตัวอย่างประโยค เหมาะกับการเรียนรู้เพื่อทบทวน หรือเตรียมตัวก่อนสอบหมั่นฝึกฝนเป็นประจำทำได้แน่นอน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ปูพื้นฐานให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น