ระบบจัดการฐานข้อมูล

เรียนรู้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสร้างแผนภาพอีอาร์ รูปแบบบรรทัดฐาน การใช้งานโปรแกรม MS-Access การเขียนชุดคำสั่ง SQL เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการออกแบบและสร้างฐนข้อมูลเพื่อใช้งานด้วยตนเอง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

160.00 บาท

152.00 บาท

"คุณประหยัดไป 8.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

หนังสือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลถูกนำมาประยุกต์ใช้ตามภาคธุรกิจทั่วไป และถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากฐานข้อมูล หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฆฏิบัติด้วยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในภาคสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อที่เกี่ยวข้อง


คำนำ : ระบบจัดการฐานข้อมูล

หนังสือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลถูกนำมาประยุกต์ใช้ตามภาคธุรกิจทั่วไป และถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากฐานข้อมูล หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฆฏิบัติด้วยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MS-Access ในภาคสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการเขียนชุดคำสั่ง SQL รวมถึงกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่มีต่อที่เกี่ยวข้อง ท้ายนี้ ทางทีมงานฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้รับความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และสามารถเขียนชุดคำสั่งเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)


สารบัญ : ระบบจัดการฐานข้อมูล

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  • บทที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล
  • บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  • บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • บทที่ 5 แผนภาพ E-R
  • บทที่ 6 รูปแบบบรรทัดฐาน
  • บทที่ 7 การเขียนชุดคำสั่ง
  • บทที่ 8 การเกิดภาวะพร้อมกันและการกู้คืน
  • บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล

เนื้อหาปกหลัง : ระบบจัดการฐานข้อมูล

เรียนรู้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสร้างแผนภาพอีอาร์ รูปแบบบรรทัดฐาน การใช้งานโปรแกรม MS-Access การเขียนชุดคำสั่ง SQL เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการออกแบบและสร้างฐนข้อมูลเพื่อใช้งานด้วยตนเองข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบจัดการฐานข้อมูล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ระบบจัดการฐานข้อมูล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ระบบจัดการฐานข้อมูล