คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ

รวบรวมกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่กำหนดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งทางการศึกษา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

120.00 บาท

"คุณประหยัดไป 30.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ

คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ

คู่มือกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเล่มนี้ ได้รวบรวมกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่กำหนดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งทางการศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ดังนั้นในการสอบแข่งขัน ผู้สอบจึงควรศึกษาข้อมูลชั้นปฐมภูมิ เพื่อจะได้แจ่มแจ้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะหากไม่ได้ศึกษาข้อมูลนี้จะไม่เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่แท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ สอบครูผู้ช่วย วิชาการเฉพาะตำแหน่ง สังกัด สพฐ., สอศ., อปท., กทม., กศน., สังกัดอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป


สารบัญ : คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติระเีบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560
  • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือกฎหมายและระเีบียบในการปฏิบัติราชการ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว