หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

หลักภาษาไทย หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เหมาะสม และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


คำนำ : หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

หนังสือหลักภาษาไทย หนังสือประกอบการเรียนการสอน เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักภาษาไทย ในช่วงชั้นที่ ๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เหมาะสม และสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนที่รักและภาคภูมิใจในภาษาไทยตามสมควร

อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ


สารบัญ : หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

  • บทที่ ๑ ลักษณะภาษาไทย
  • บทที่ ๒ เสียงและอักษรในภาษาไทย
  • บทที่ ๓ การยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
  • บทที่ ๔ การสร้างคำในภาษาไทย
  • บทที่ ๕ ชนิดของคำ
  • บทที่ ๖ กลุ่มคำและประโยค
  • แบบฝึกหัดที่ ๑-๔
  • แบบฝึกหัดที่ ๕-๑๓
  • แบบฝึกหัดที่ ๒๐-๒๗
  • แบบฝึกหัดที่ ๓๑-๓๓
  • แบบฝึกหัดที่ ๓๔-๔๕


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักภาษาไทย: หนังสือประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว