คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฎิภาณและมีความสามาถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com weekend ซื้อครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4


รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฎิภาณและมีความสามาถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเนื้อหา และแนวข้อสอบให้ทันสมัย เพื่อใช้สอบในปัจจุบันมากที่สุด โดยที่ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยแบ่งเป็น 3 วิชาหลักคือ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ


คำนำ : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่นำมาใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เหตุผล ไหวพริบปฎิภาณและมีความสามาถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเนื้อหา และแนวข้อสอบให้ทันสมัย เพื่อใช้สอบในปัจจุบันมากที่สุด โดยที่ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) จะทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยแบ่งเป็น 3 วิชาหลักคือ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ และจักนำมาแก้ไขและปรับปรุงในอนาคตสืบไป

ด้วยความปรารถนาดี

ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4

  • บทที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
  • บทที่ 2 วิชาภาษาไทย
  • บทที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ 3 - 4