เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

".......เราช่วยกันสร้างอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาก็เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูของมนุษยชาติบรรลุวัตถุประสงค์ของเขา ซึ่งตามความคิดของพวกนาซีก็คือการทำลายล้างและการกดคนลงเป็นทาส เรามอบอาวุธชนิดนี้ให้แก่อเมริกันและชาวอังกฤษก็เพื่อเอาไว้ปกป้องมนุษย์ทั้งโลก ปกป้องสันติภาพและเสรีภาพ แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่เห็นว่า มีการประกันความปลอดภัยให้แก่สันติภาพและเสรีภาพเพื่อประเทศต่างๆ ตามที่สัญญาไว้ในกฎบัตรแอ๊ตแลนติกแต่ประการใด.....เรามาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเข้าใจ "ประวัติศาสตร์"-รู้แจ้งถึงปัญหาข้อเท็จจริงใน ความเดือดร้อน ความไม่มีสันติภาพและเสรีภาพของประชาคมชาวโลก จาก "เขียนไว้เมื่อเป็นใบไม้ใกล้ฝั่ง" หนังสือเล่มเล็กๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

จำนวน :

1

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

".......เราช่วยกันสร้างอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาก็เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูของมนุษยชาติบรรลุวัตถุประสงค์ของเขา ซึ่งตามความคิดของพวกนาซีก็คือการทำลายล้างและการกดคนลงเป็นทาส เรามอบอาวุธชนิดนี้ให้แก่อเมริกันและชาวอังกฤษก็เพื่อเอาไว้ปกป้องมนุษย์ทั้งโลก ปกป้องสันติภาพและเสรีภาพ แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่เห็นว่า มีการประกันความปลอดภัยให้แก่สันติภาพและเสรีภาพเพื่อประเทศต่างๆ ตามที่สัญญาไว้ในกฎบัตรแอ๊ตแลนติกแต่ประการใด.....เรามาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเข้าใจ "ประวัติศาสตร์"-รู้แจ้งถึงปัญหาข้อเท็จจริงใน ความเดือดร้อน ความไม่มีสันติภาพและเสรีภาพของประชาคมชาวโลก จาก "เขียนไว้เมื่อเป็นใบไม้ใกล้ฝั่ง" หนังสือเล่มเล็กๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


คำนำ : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

".......เราช่วยกันสร้างอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาก็เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูของมนุษยชาติบรรลุวัตถุประสงค์ของเขา ซึ่งตามความคิดของพวกนาซีก็คือการทำลายล้างและการกดคนลงเป็นทาส เรามอบอาวุธชนิดนี้ให้แก่อเมริกันและชาวอังกฤษก็เพื่อเอาไว้ปกป้องมนุษย์ทั้งโลก ปกป้องสันติภาพและเสรีภาพ แต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังไม่เห็นว่า มีการประกันความปลอดภัยให้แก่สันติภาพและเสรีภาพเพื่อประเทศต่างๆ ตามที่สัญญาไว้ในกฎบัตรแอ๊ตแลนติกแต่ประการใด.....เรามาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเข้าใจ "ประวัติศาสตร์"-รู้แจ้งถึงปัญหาข้อเท็จจริงใน ความเดือดร้อน ความไม่มีสันติภาพและเสรีภาพของประชาคมชาวโลก จาก "เขียนไว้เมื่อเป็นใบไม้ใกล้ฝั่ง" หนังสือเล่มเล็กๆ ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เถอะครับ

ทับหนังสือ


สารบัญ : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

  • ว่าด้วยความยึดมั่นกับความเชื่อมั่น
  • ว่าด้วยกิจการสาธารณะ
  • ว่าด้วยวิทยาศาสตร์กับสันติภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง