สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีงาม เพียงแต่เราต้องรู้ว่าควรรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรดี เขาจึงจะอยู่รอดได้ และเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรท่ามกลางกระแสสังคมเช่นปัจจุบันนี้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

ปณิธานและความยินดีอย่างหนึ่งของการทำหนังสือดีๆ สักเล่มก็คือ การทำหนังสือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและสังคม หนังสือสอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์เล่มนี้เป็นอีกเล่มแห่งความภาคภูมิใจของสำนักพิมพ์ ที่นำเอาสององค์ความรู้ทั้งในทางพระพุทธศาสนากับโลกสมัยใหม่มาพบบรรจบกัน ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ นั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งของเมืองไทย และมีความรู้อย่างลึกซึ้งในทางพระพุทธศาสนา ในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาเชียงใหม่ และอาจารย์คนสำคัญของภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ผ่านการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นถึงเปรียญ ๙ มาแล้ว ก่อนที่จะลาสิกขามารับราชการ ธ.ธรรมรักษ์ ผู้มีผลงานการเขียนมามากมายทั้งการบริหาร และการพัฒนาตัวเอง สรรสาระต่างๆ ที่มีมุมมองโลกปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาด้วยสายตาที่ไม่บิดเบี้ยวและเพื่อความสุขของคนทุกคนในโลกใบนี้ และเชื่อว่าในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จะใช้เป็นคัมภีร์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นยอดคนได้สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่จะใช้เป็นคัมภีร์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นยอดคนได้ไม่ยาก

บรรณาธิการสำนักพิมพ์


สารบัญ : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

  • สอนลูกให้เป็นยอดคนตามแนวทางของพระพุทธองค์
  • อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้า
  • ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในความดีที่ทำ
  • ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
  • หิริ ความละอายใจต่อการทำชั่ว
  • โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
  • พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก
  • จาคะ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • ปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา
  • คุณสมบัติคนดี ๗ ประการของพระพุทธเจ้า
  • กระบวนการสอนลูกของพระพุทธเจ้า
  • สอนเรื่องของคุณงามความดี
  • สอนให้รู้จักใคร่ครวญในกรรมหรือการกระทำ
  • ในช่วงวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๙ ปี
  • พ่อแม่ที่ดี ย่อมสอนลูกให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

เนื้อหาปกหลัง : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

พ่อแม่ที่ดี ย่อมสอนให้ลูกเป็นคนดี มีความสุข ซึ่งลูกจะเก่งหรือไม่นั้นอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหน้าที่พ่อแม่ คือปลูกฝังลูกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การทำความดีเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลูกตระหนักในจิตใจเสมอ เพื่อหล่อหลอมให้เขาเติบโตเป็นคนที่มี "คุณภาพ" ของสังคม โดยหนังสือได้รวบรวมเนื้อหาไว้ดังนี้ ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในความดีที่ทำ ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม หิริ ความละอายใจต่อการทำชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลังต่อความชั่ว พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก จาคะ ความเสียสละ เอื้่อเฟื้อเผื่อแผ่ ปัญญา ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล คุณสมบัติคนดี ๗ ประการของพระพุทธเจ้า กระบวนการสอนลูกของพระพุทธเจ้า สอนเรื่องของคุณงามความดี สอนให้รู้จักใคร่ครวญในกรรมหรือการกระทำ

รีวิวโดยนักเขียน : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

ความรักพ่อแม่นั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ซึ่งมีความปรารถนาให้ลูกนั้นประสบกับความเจริญสมหวังในชีวิต คงไม่มีพ่อแม่คนใดที่อยากให้ลูกของตนนั้นมีชีวิตที่ตกต่ำ โตขึ้นมาเป็นคนไม่เอาไหนทั้งต่อสายตาคนทั่วไปและสายตาของตนเอง หนังสือ สอนลูกให้เป็นยอดคนตามแนวทางของพระพุทธองค์เล่มนี้ เป็นความปรารถนาดีอีกเล่มของผู้เขียนที่จะนำเอาแนวทางที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการสอนลูกคือพระกุมารราหุล ที่อาจจะยังมีหลายคนที่ยังมีหลายคนที่ยังไม่เคยทราบมาก่อนและนำมาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน แนวคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นอมตะอยู่เหนือกาลเวลาทั้งปวง พ่อในแบบพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นปถุชนคนธรรมดาแบบเราๆ ท่านๆ ทั่วไป พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ท่านเป็นสัพพัญญู ซึ่งแปลว่า ผู้รู้แล้วทั้งปวงทุกเรื่องในโลกและธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก้องโลกต่างพากันยกย่องว่า พระองค์คือสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ทุกเรื่องทุกสิ่งที่พระพุทธองค์ค้นพบนั้น มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าแสนดีเลิศด้วยตัวของมนุษย์เอง ซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาใดๆ ทั้งสิ้นในโลกนี้ และขอให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ดีสำหรับพ่อแม่ลูก ครอบครัว และเพื่อสำหรับอนาคตที่ดีของลูกทุกคน

ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ (ธ.ธรรมรักษ์)ข้อมูลเพิ่มเติม : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  100 %
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
5.0
1 รีวิว

รีวิวจากลูกค้า

wattanameesit@gmail.com
11 เดือน ก่อน

เด็กคือเมล็ดพันธุ์อันดีงาน จะเจริญเติบโตเป็นไม้คุณภาพได้ดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับผู้ดูเเลรดน้ำใส่ปุ๋ย

5 คะแนน

 • 0