พฤติกรรมองค์การ

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นเพราะการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุกแผนกภายในองค์กร ฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมองค์การจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

410.00 บาท

389.50 บาท

"คุณประหยัดไป 20.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พฤติกรรมองค์การ

พฤติกรรมองค์การ

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นเพราะการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุกแผนกภายในองค์กร ฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมองค์การจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ประกอบด้วยเนื้อหา 14 บท ได้แก่ บทนำ ระบบและตัวแบบพฤติกรรมองค์การ การจัดการการสื่อสาร ระบบสังคมและวัฒนธรรมองค์การ การจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน การให้อำนาจและการมีส่วนร่วม ทัศนติของพนักงาน ปัญหาระหว่างองค์การและพนักงาน ความขัดแย้ง อำนาจและการเมืองในองค์การ กลุ่มในองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ความเครียดและการให้คำปรึกษา และพฤติกรรมองค์การข้ามวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐประศานสนศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป


คำนำ : พฤติกรรมองค์การ

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นเพราะการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายทุกแผนกภายในองค์กร ฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมองค์การจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การและก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ผู้เขียนขอขอบพระคุณนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อันเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมาซึ่งหนังสือเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าและง่ายแก่การทำความเข้าใจ คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอมอบแด่คุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำให้นักเขียนเห็นเห็นความสำคัญของการศึกษา และมุ่งหวังจะเป็นบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป

เจษฎา นกน้อย


สารบัญ : พฤติกรรมองค์การ

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ระบบและตัวแบบพฤติกรรมองค์การ
  • บทที่ 3 การจัดการการสื่อสาร
  • บทที่ 4 ระบบสังคมและวัฒนธรรมองค์การ
  • บทที่ 5 การจูงใจ
  • บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบทน


ข้อมูลเพิ่มเติม : พฤติกรรมองค์การ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พฤติกรรมองค์การ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พฤติกรรมองค์การ