คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด แบบทดสอบประเมินผลตามตัวชี้วัดท้ายบทพร้อมเฉลย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

229.00 บาท

217.55 บาท

"คุณประหยัดไป 11.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

คู่มือเตรียมสอบ ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่มนี้ เรียบเรียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับเตรียมสอบประจำภาคเรียน เตรียมสอบ O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาและเตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งระบบสอบตรงและสอบ Admissions สาระสำคัญของคู่มือเตรียมสอบฯ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง จนเกิดทักษะความชำนาญและบรรลุผลสำเร็จเมื่อลงภาคสนามสอบจริง ทั้งนี้นักเรียนสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้จากหน้าเฉลยท้ายบท


คำนำ : คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

คู่มือเตรียมสอบ ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่มนี้ เรียบเรียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับเตรียมสอบประจำภาคเรียน เตรียมสอบ O-NET ในรายวิชาสังคมศึกษาและเตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งระบบสอบตรงและสอบ Admissions สาระสำคัญของคู่มือเตรียมสอบฯ เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง จนเกิดทักษะความชำนาญและบรรลุผลสำเร็จเมื่อลงภาคสนามสอบจริง ทั้งนี้นักเรียนสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้จากหน้าเฉลยท้ายบท จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบ ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และบรรลุผลสำเร็จในการศึกษาสมดังจุดมุ่งหมายทุกประการ ขอขอบคุณแหล่งวิทยบริการทุกแห่งที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำหนังสือคู่มือเล่มนี้

วิทยา ปานะบุตร


สารบัญ : คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย/ความเป็นมาของชนชาติไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รัฐไทยในดินแดนไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่ 5
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บทบาทของสตรีไทยในประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกต่อสังคมไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 อารยธรรมตะวันตก
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 พัฒนาการของยุโรปสมัยกลาง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

   ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือประวัติศาสตร์ ม 4-6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว