วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อป 1-3 เล่ม ลด 15% ช้อป 4เล่มขึ้นไปลด 20%
จำนวน :

1

50.00 บาท

42.50 บาท

"คุณประหยัดไป 7.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 1 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

การที่คำบรรยายต่างๆ ของข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ในรูปของ ธรรมเทศนาก็ดี ในรูปปาฐกถา หรือการบรรยายประจำวันก็ดี กำลังได้รับความร่วมมือ จากสหายธรรมทานหลายฝ่าย จนมีโอกาสจัดพิมพ์ขึ้นมาได้ ในลักษณะเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ การอนุโมทนานี้ ข้าพเจ้าทำไปทั้งในนามของคณะธรรมทานและของส่วนตัวเองด้วย


คำนำ : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

เมื่อข้าพเจ้ายังรับราชการเป็นเลขานุการเอก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ข้าพเจ้าได้สั่งซื้อหนังสือพุทธศาสนาของจีนและญี่ปุ่น ลัทธิหินยาน นิกายเซ็น ฉบับภาษาอังกฤษ มาจากกรุงลอนดอนเป็นจำนวน ๑๐ เล่ม และใช้เวลาว่างงานอ่านคำสอนของนิกายเซ็น ข้าพเจ้าเลื่อมใสในคำสอนของเขามาก เพราะการสอนหลักพระทุพธศาสนาของนิกายเซ็นของจีนและญี่ปุ่นนั้น เป็นการสอนลัด ดังที่เขาเรียกวิธีปฏิบัติของเขาว่า "วิธีลัด" หรือเรียกนิกายของเขาว่า "นิกายฉับพลัน" ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่สนใจพุทธประวัติและเรื่องราวเป็นไปของพุทธศาสนา ฉะนั้น การจะนำเอาคำสอนของนิกายเซ็น ซึ่งถึงแม้จะดีที่สุด สั้นที่สุด และหวังดีต่อประชาชนที่สุด เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย ก็เห็นจะไม่มีใครเลื่อมใส และกลับจะมีการคัดค้านกันเป็นการใหญ่ เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นเดิมๆ ของตน ว่าถูกต้องดีกว่าใครๆ นั่นเอง จึงมีมานะไม่ยอมฟังคำสอนของนิกายอื่น หนังสือเล่มนี้ไม่ต้องอาศัย "คำนิยมชมชื่น" จากผู้ใด เพราะผู้ที่อ่านด้วยความพินิจพิจารณาและมีปัญญาพอสมควรแล้ว ย่อมจะนิยมชมชื่นด้วยตนเอง ซึ่งดีกว่าคำชมของผู้หนึ่งผู้ใดที่เขาเขียนให้เพื่อให้ขายได้ดี องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาฯ หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คงจะได้ดวงตาเห็นธรรม หรืออย่างน้อยก็พอจะมองได้ว่าเราควรจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดดีจึงจะเข้าถึงสัจธรรมโดยฉับพลัน ไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาคัมภีร์อันยุ่งยากยืดยาว ซึ่งอย่างมากก็ทำเราให้เป็นได้แต่เพียงคนอ่านมาก  จำได้มาก พูดมาก แต่ยังเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือตัณหาและอุปาทาน เพราะการยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางในสิ่งใดๆ และยังเต็มไปด้วยอัตตาตัวตน

ปุ่น จงประเสริฐ

องค์การฟื้นฟูพุทธศาสนาฯ


สารบัญ : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

  • บทที่ ๑ ปรับความเข้าใจ
  • บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร
  • บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้
  • บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา
  • บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา
  • บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา
  • พระพุทธเจ้าสอนอะไร


ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : วิธีปฏิปัติธรรมทางลัด (ปกอ่อน)