สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

999.00 บาท

949.05 บาท

"คุณประหยัดไป 49.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 37 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

หนังสือเล่มนี้ ทางผู้จัดทำต้องการจัดทำหนังสือที่ใช้ได้หลายรูปแบบ คือเป็นหนังสือพระกับธรรมะต่างๆ เพื่อไว้ให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและสนใจพระสมเด็จวัดระฆัง ที่องค์ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต พฺรหฺมรํสี) ที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อนำพาสู่หลายท่านที่ได้สะสมไว้(ความในของจัดทำต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นพระคัมภีร์เล่มน้อยๆพกติดตัวเราไปได้ทุกที่ ยามใดที่เรามีทุกข์หรือสุขดราสามารถหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปใช้ได้ตลอดเวลา)


สารบัญ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

  • ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
  • คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
  • คาถาชินบัญชร
  • ทำวัตรเช้า
  • คำทำวัตรเย็น
  • บทสวดมนต์พิเศษบางบท
  • กรวดน้ำตอนเย็น
  • คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ
  • อริยมรรคมีองค์แปด
  • ปัจจเวกขณองค์อุโบสถศีล
  • บทแผ่เมตตา
  • บทธาตุปัจจเวกขณวิธี บทพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม
  • บทพิจารณาอาหาร
  • บทพิจารณาที่อยู่อาศัย
  • บทพิจารณายารักษาโรค


รีวิวโดยนักเขียน : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

"อัตตาหิ อัตโนนาโถ" คือ ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะสัตว์ทุกรูปทุกนามย่อมรัก (ษ์) ตัวตน กรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวเราทำ จงพึงคิดไว้ทำกรรมไหนไว้ก็ต้องได้กรรมนั้น ทำกรรมดีก็เป็นผลดี ทำกรรมชั่วก็เป็นผลชั่ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดปฏิบัติสืบต่อกันมา หนังสือเล่มนี้ ทางผู้จัดทำต้องการทำเป็นหนังสือที่ใช้ได้หลายรูปแบบ คือเป็นหนังสือพระรวมกับธรรมะต่างๆ เพื่อไว้ให้ผู้ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และสนใจพระสมเด็จวัดระฆัง ที่องค์ท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่ท่านได้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อนำพาสู่หลายท่านที่ได้สะสมไว้ (ความในใจของผู้จัดทำต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นพระคำภีร์เล่มน้อยๆ พกติดตัวเราไปได้ทุกสถานที่ ยามใดที่เรามีทุกข์หรือสุข เราสามารถหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาใช้ได้ตลอดเวลา)

นายพุฒิพงศ์ พรหมศร (นับทอง) ผู้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม