ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

ผู้เขียน: The Japan Foundation

สำนักพิมพ์: สมาคมส่งฯไทย-ญี่ปุ่น/Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  118.75 บาท

118.75 บาท

125.00 บาท ประหยัด 6.25 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

118.75 บาท

125.00 บาท
125.00 บาท
ประหยัด 6.25 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
258 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.5 x 26 x 1.4 CM
น้ำหนัก
0.553 KG
บาร์โค้ด
9789744437006

รายละเอียด : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 + MP3

ตำราเรียนชุดนี้ต้นสังกัดต้องการปรับปรุง ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดาจิ ให้ทันยุคทันสมัยในรอบกว่า 10 ปีเสียที จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ แบบฝึกต่างๆเพิ่มเติมส่วนของการ์ตูนช่องที่ช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป รวมไปถึงภาพประกอบภายในเล่มใหม่เกือบทั้งหมด เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยการคิด การวิเคราะห์ การประเมินตนเอง และการทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าสลัดภาพ ภาษาญี่ปุ่นอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ในอดีตทิ้งไปและเริ่มต้นศักราชใหม่ในชื่อ "ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง"


คำนำ : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

ตำราชุดภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เป็นตำราที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2547 กาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขี้น ทำให้คำศัพท์บางคำที่อยู่ในตำรามีการเลิกใช้ นอจากนี้ยังมีคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุงมาใช้ฉบับปี พ.ศ.2551 ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงทำการปรบปรุงเนื่้อหาของตำราให้สอดคล้องกับยุคสมัยและหลักสูตรแกนกลางฉบับปัจจุบัน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ทำงานกันเป็นทีม และสร้างโอากสให้นักเรียนได้สื่อสาร ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนและของกลุ่ม รวมถึงการดูแลควบคุมการเรียนรู้ของตนเองจากการสะท้อนการเรียนรู้ของตน

สารบัญ : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

  • โครงสร้างตำรา
  • แนะนำตัวละคร
  • การเจ็บป่วย
  • สมัยก่อนกับปัจจุบัน
  • งานปีใหม่
  • บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
  • งานนิทรรศการวิชาการ
  • การนัดพบ
  • ดัชนีคำศัพท์

   


เนื้อหาปกหลัง : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รีวิวโดยนักเขียน : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

ตำราชุดภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เป็นตำราที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษญี่ปุ่นเป็นวิชาแผน เริ่มพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2547 กาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขี้น ทำให้คำศัพท์บางคำที่อยู่ในตำรามีการเลิกใช้ อาทิ วอร์คแมน ฟิล์ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น สมาร์ทโฟน แอพพลิเคชั่น ฯลฯ ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุงมาใช้ฉบับปี พ.ศ.2551 ซึ่งหลักสูตรแกนกลางฉบับนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้

1.ความสามารถในการสื่อสาร

2.ความสามารถในการคิด

3.ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมีดำริและทำการปรับปรุงเนื่้อหาของตำราให้สอดคล้องกับยุคสมัยและหลักสูตรแกนกลางฉบับปัจจุบัน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ทำงานกันเป็นทีม และสร้างโอากสให้นักเรียนได้สื่อสาร ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนและของกลุ่ม รวมถึงการดูแลควบคุมการเรียนรู้ของตนเองจากการสะท้อนการเรียนรู้ของตน(Reflection)

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้ตำราชุดนี้ประกอบการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3

ถ้าจะให้พูดถึงตำราเรียนภาาญี่ปุ่นขั้นต้นที่ทุกคนรู้จก ไล่เรียงมาเป็นรายการ หนึ่งในน้้นจะน้องมีชื่อ "ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ"อย่างไม่ต้องสงสัย ตำราเรียนชุดน้อยู่คุ่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชายไทยมากวา 10 ปี โดยถุกนำไปใช้เป็นตำราเรียนตามหลักสูตรในโรงเรียนละดับมัธยมศึกษาหลายต่อหลายแห่งทั่วประเทศ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เรียนตลอดมา ผ่านตัวละครหลักอย่างสาวน้อย "อะกิโกะ"ที่ทุกคนหลงรัก

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป โลกของเราเดินทางเข้าสู่ยุคแห่งโซเชียลมีเดีย หลายๆ สิ่งก็ต้องเปลี่ยนตามตำราเรียนชุดนี้เองก็เช่นกัน ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯซึ่งเป็นต้นสังกัดผู้ผลิดและพัฒนาจึงมีดำริว่าควรมีการปรับปรุง ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิให้ทันยุคทันสมัยในรอบกว่า 10 ปีเสียที จึงมีการปรับเปลี่ยนรุปแบบการนำเสนอ แบบฝึกต่างๆเพิ่มเติมส่วนของการ์ตูนช่องที่ช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป รวมไปถึงภาพประกอบภายในเล่มใหม่เกือบทั้งหมด เน้นให้ผู้เรียนเรียนด้วยการคิด การวิเคราะห์ การประเมินตนเอง และการทำงานเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าสลัดภาพ ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ในอดีตทิ้งไปและเริ่มต้นศักราชใหม่ในชื่อ"ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง"

ทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมเองมีความตั้งใจและความพยายามในการสานต่อคุณภาพของตำราเรียนที่ทุกคนให้ความเชื่อถือและครองใจผู้เรียนมาเป็นระยะเวลายาวนานให้ออกมาสมบูรณ์อย่างเต็มความสามารถ โดยรักษารูปแบบที่ดีอยู่แล้วไว้ ปรับปรุงส่วนที่ล้าสมัยให้ร่วมสมัยขึ้น แล้วนำเสนอในรูปแบบที่แปลกตาไปจากเดิม สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ผ่านตำราเรียนที่คุ้นเคย และไม่ผิดหวังกับโฉมใหม่หมดจดนี้

สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 +MP3 ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading