๑๐๐ ธรรมคำคม

รวมข้อธรรมลึกซึ้งกินใจ อันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

130.00 บาท

117.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ๑๐๐ ธรรมคำคม

๑๐๐ ธรรมคำคม

๑๐๐ ธรรมคำคม เล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิด คติธรรมคำคมของครูบาอาจารย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระสุปฏิปัณโณที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสิน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงแง่คิดทางธรรม เช่น สอนให้คิดดี ทำดี ละชั่ว มีศีลธรรมประจำใจ เข้าใจในสุข ทุกข์ เรื่องทาน ศีล ภาวนา และการไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั่นคือนิพพาน เมื่อไรเราที่เข้าใจและเห็นตามความจริงว่าข้อคิดอันทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตขนาดไหน เมื่อนั้นเราจะเกิดปัญญา และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ต่อไปข้อคิดคำคมแนวธรรมะสะกิดใจของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,สมเด็จพระญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ,สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) ,สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต),หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,หลวงปู่ดูลย์ อตุโล,หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ,พุทธทาสภิกขุ ,หลวงปู่หลอด ปโมทิโต ,ปัญญานันทภิกขุ,หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม,ว.วชิรเมธี ,หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ,พระไพศาล วิสาโล ชยสาโรภิกขุ,พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ,ทะไลลามะ รวมข้อธรรมลึกซึ้งกินใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ


เนื้อหาปกหลัง : ๑๐๐ ธรรมคำคม

ธรรม เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอ ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)ข้อมูลเพิ่มเติม : ๑๐๐ ธรรมคำคม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๑๐๐ ธรรมคำคม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว