รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

คณิตศาสตร์มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในทางวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน :

1

200.00 บาท

190.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

คณิตศาสตร์ สอนให้เราเข้าใจในเหตุผล คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหา คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักลำดับขั้นตอน คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักความเป็นระเบียบ คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักความละเอียดรอบคอบ คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักคิดเป็น คิดรอบคอบ คิดเป็นระเบียบ จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในทางวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาชีพขั้นสูงอื่นๆ เกือบทุกด้านและทุกแขนง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง


คำนำ : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

คณิตศาสตร์ สอนให้เราเข้าใจในเหตุผล คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหา คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักลำดับขั้นตอน คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักความเป็นระเบียบ คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักความละเอียดรอบคอบ คณิตศาสตร์ สอนให้เรารู้จักคิดเป็น คิดรอบคอบ คิดเป็นระเบียบ จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในทางวิชาการก็เป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสาขาวิชาชีพขั้นสูงอื่นๆ เกือบทุกด้านและทุกแขนง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ด้วยความปรารถนาดี

New Teacher Group


สารบัญ : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2550
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2551
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2552
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2553
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2554
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตสมาคมฯ(ม.ต้น) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว