เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

หนังสือที่รวบรวมรูปแบบและเรื่องราวของเจดีย์ในศิลปะไทยไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง

Tags : เจดีย์ สถาัปัตยกรรมพุทธศาสนา ศิลปะไทย

จำนวน :

1

850.00 บาท

807.50 บาท

"คุณประหยัดไป 42.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 32 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

เจดีย์ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่มักพบภายในเขตพุทธสถาน วัตถุประสงค์ของการสร้างเจดีย์คือ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ช่างไทยโบราณรับคติและแนวคิดในการสร้างเจดีย์จากหลายแหล่ง เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า เป็นต้น แต่ได้มีการเลือกรับและปรับใช้รูปแบบเจดีย์ ผสานกับการสร้างสรรค์เกิดเป็นเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานศิลปะแต่ละสมัย นับตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของเจดีย์แต่ละยุคสะท้อนคตินิยม ภูมิปัญญาของช่าง ความสัมพันธ์ของผู้คน และพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนา ที่น่าสนใจคือ เจดีย์ยังเป็นหลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ศึกษาทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับหลักฐานลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจช่วยไขปริศนาบางประเด็นในประวัติศาสตร์ไทยได้

หนังสือเล่มนี้ได้มีข้อมูลภาพถ่ายและภาพลายเส้นเจดีย์รูปแบบต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปแบบและเรื่องราวของเจดีย์ในศิลปะไทยไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป สำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษา การทำความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น


สารบัญ : เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

  • แหล่งบันดาลใจจากอินเดีย ศรีลังกา และพม่า
  • เจดีย์สมัยทรารวดี
  • เจดีย์ในศิลปะศรีวิชัยและศิลปะภาคใต้
  • ปราสาทเขมรในประเทศไทย
  • เจดีย์สมัยลพบุรี
  • เจดีย์สมัยหริภุญชัย
  • เจดีย์สุโขทัย
  • เจดีย์สมัยล้านนา
  • เจดีย์สมัยอยุธยา
  • เจดีย์ในศิลปะลาว-ล้านช้าง
  • เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์
  • พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนไทย
  • บทสรุป


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว