สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มเกรดในชั้นเรียนและสอบคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

149.00 บาท

126.65 บาท

"คุณประหยัดไป 22.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

"สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์" รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) ละเอียครบถ้วน เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว! สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ ตาราง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มเกรดในชั้นเรียนและสอบคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ


คำนำ : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวบรวมเนื้อหาและหลักวิธีการคิดแบบครบถ้วน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบ และเฉลยท้ายเล่ม สามารถใช้ในการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากตำราเรียน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างว่า หนังสือ สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์ นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนรวมถึงช่วยเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้สามารถจดจำทักษะต่างๆ จนเกิความชำนาญ และแม่นยำ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป

ทีมวิชาการ


สารบัญ : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

  • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  • บทที่ 3 การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
  • บทที่ 5 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 20
  • บทที่ 6 การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
  • บทที่ 7 การวัดความยาว
  • บทที่ 8 การชั่ง
  • บทที่ 9 การตวง
  • บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
  • บทที่ 11 เวลา
  • บทที่ 12 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100
  • บทที่ 13การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
  • บทที่ 14 การบวก ลบระคนจำนวนนับไม่เกิน 100
  • บทที่ 15 เรขาคณิต
  • แนวข้อสอบ
  • เฉลยแบบฝึกหัด / แบบทดสอบท้ายบท / แนวข้อสอบ

เนื้อหาปกหลัง : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

"สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์" รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) ละเอียครบถ้วน เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว! สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ รูปภาพ ตาราง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาความคิด เพิ่มเกรดในชั้นเรียนและสอบคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ ฉบับสมบูรณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว