ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

การทูต การค้าพาณิชย์ การสงคราม และหลายเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเสียอำนาจอธิปไตยของสยาม
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา


รายละเอียด : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

"อยุธยา" มีการติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งประเทศเอเชียด้วยกัน และประเทศตะวันตกจากการค้าขายกับราชสำนัก และการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเป็นสำคัญ วิทยาการและความรู้ต่างๆ จึงได้รับการถ่ายทอดมาสู่อยุธยาด้วย ทั้งเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ผังเมือง การดำเนินนโยบายการต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ "พระมหากษัติรย์" ทรงผูกมิตรกับทุกชาติที่เข้ามาติดต่อ เพื่อเป็นการดุลอำนาจกับทุกชาติที่เข้ามาติดต่อ เพื่อเป็นการดุลอำนาจลดการสร้างเงื่อนไขไม่ให้ชาติหนึ่งชาติใดมีอิทธิพลเหนืออยุธยา เปิดบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ ลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ และข้อขัดแย้งของข้าราชบริพารสยาม ซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาททุกเหตุการณ์อันระทึก ถูกบันทึกในหนังสือเล่มนี้แล้ว


สารบัญ : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

  • การค้าระหว่างอยุธยา กับมหาสมุทรอินเดีย
  • อยุธยา เมืองนาวานคร ที่ต่างชาติต้องการคบค้า
  • โปรตุเกส ชาติตะวันตกแรก ที่เข้ามาในอยุธยา
  • กองทหารอาสาโปรตุเกส
  • วิทยาการด้านการทหาร และการป้องกันประเทศ
  • การศึกทั้งสองฝ่ายพึ่งโปรตุเกส
  • ทหารโปรตุเกส สร้างความดีความชอบ
  • ท้าวทองกีบม้า เจ้าของต้นตำรับ ขนมทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา
  • ชะตากรรมของชาวโปรตุเกส ภายหลังการเสียกรุงฯ พ.ศ. 2310
  • การเข้ามาของฮอลันดาเพื่อขยายอำนาจในสมัยอยุธยา
  • การค้าแบบนายหน้าของฮอลันดา
  • ฮอลันดาเข้าข้างพวกกบฏสงขลา
  • ความสัมพันธ์ทางด้านการทหารในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
  • อังกฤษเห็นลู่ทางการค้ากับสยาม
  • อังกฤษและฮอลันดายึดเมืองสงขลา

เนื้อหาปกหลัง : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

"อยุธยา" มีการติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งประเทศเอเชียด้วยกัน และประเทศตะวันตกจากการค้าขายกับราชสำนัก และการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเป็นสำคัญ วิทยาการและความรู้ต่างๆ จึงได้รับการถ่ายทอดมาสู่อยุธยาด้วย ทั้งเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ผังเมือง การดำเนินนโยบายการต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญ "พระมหากษัติรย์" ทรงผูกมิตรกับทุกชาติที่เข้ามาติดต่อ เพื่อเป็นการดุลอำนาจกับทุกชาติที่เข้ามาติดต่อ เพื่อเป็นการดุลอำนาจลดการสร้างเงื่อนไขไม่ให้ชาติหนึ่งชาติใดมีอิทธิพลเหนืออยุธยา เปิดบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ ลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ และข้อขัดแย้งของข้าราชบริพารสยาม ซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาททุกเหตุการณ์อันระทึก ถูกบันทึกในหนังสือเล่มนี้แล้ว

รีวิวโดยนักเขียน : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา

การเข้ามาอยุธยาของชาวตะวันตกมุ่งหมายเพื่อการค้าขายและการเผยแพร่คริสต์ศาสนาเป็นสำคัญ การติดต่อกับประเทศตะวันตกทำให้อยุธยาได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้นว่าการสงคราม (แม้แต่พม่ายังเรียนรู้วิชาการและเอาอย่างอยุธยาในการเปิดประเทศคบหาชาวตะวันตก) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ การประปา และการจัดสวน เป็นต้น ชาวตะวันตกบางกลุ่มได้เข้ามารับราชการรับใช้ราชสำนัก หรือที่เรารู้จักกันในตำแหน่ง "ผู้ชำนัญการ" พระมหากษัตริย์ทรงอนุญาตและมอบที่ดินให้ชาวด่างชาติตั้งหมู่บ้าน ตั้งสถานีการค้า และสร้างศสนสถานเพื่อประกอบพิธีกรรมได้อย่างอิสระ หมู่บ้านของชาวต่างชาติส่วนมากตั้งอยู่นอกเมือง จะมีเฉพาะชาวจีน ชาวฮินดู และแขกเพียงบางกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสำนักแต่เดิมเท่านั้นที่อนุญาตให้สร้างบ้านเรือนอยู่ภายในเมือง สำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ระหว่างอยุธยากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า มอญ เขมร ลาว ญวน และมลายู เพราะส่วนมากเกี่ยวข้องกันทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการค้า ในฐานะบ้านพี่เมืองน้องเครือญาติ หรือในฐานะเมืองประเทศราช ซึ่งบางครั้งก็ต้องทำสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินกันและกัน ประเทศคู่สงครามสำคัญของอยุธยาคือ พม่า ซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีการรบกันถึง 24 ครั้ง ใน 200 ปี โดยมีมอญและเชียงใหม่เป็นตัวแปรในฐานะรัฐกันชน

เพลิง ภูผา

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ข้าราชบริพารและหมู่บ้านชาวต่างประเทศในแผ่นดินอยุธยา